NLAs lærerutdannere kan lett komme i press mellom profesjonsverdiene og institusjonsverdiene
LUKK

NLAs lærerutdannere kan lett komme i press mellom profesjonsverdiene og institusjonsverdiene

Av Gunn Vedøy, professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet og tidligere NLA ansatt

Publisert 21. november 2022 kl. 14:47

NLA Høgskolens verdidokument og en synkende rekruttering til NLAs lærerutdanninger er igjen på dagsorden.

Rektor ved NLA, Sigbjørn Sødal, skriver at han kaller læreryrket verdens viktigste. Det rimer dårlig med at han gang på gang angriper lærere, rektorer og læreres organisasjoner når vi har pekt på en mismatch mellom NLAs verdidokument og læreres profesjonelle verdier. Nå sist Karl Øyvind Jordell i Dagen og Forskerforum. Tidligere har både Lærerprofesjonens etiske råd, rektorer i osloskolen og egne ansatte på NLA fått føle den verbale pisken.

La det være klart: NLA Høgskolen utdanner lærere til den livssynsåpne offentlige fellesskolen etter det samme regelverket som alle andre lærerutdanninger. Verdidokumentet fremmer verdier som gjør en konservativ tolkning av Bibelen til bindende norm for ansatte.

Annonse

NLAs lærerutdannere kan lett komme i krysspress mellom profesjonsverdiene og institusjonsverdiene. Det vet Sødal fra vitenskapelig ansatte som har sluttet ved NLA de siste årene.

Situasjonen sender også uklare signaler om innholdet i NLAs lærerutdanninger til potensielle søkere, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Dette fordi profesjonsverdiene lærere i offentlig skole er forpliktet på er åpnere for mangfold enn verdiene man finner i verdidokumentet.

Rektor Sødal tåkelegger konsekvent problematikken, ved å hevde at saken dreier seg om NLAs rett til å drive høyere utdanning. Spørsmålet som har vært reist er derimot hvilke rammer som gjelder for lærerutdanninger som bygger på et eget lov- og verdigrunnlag.

Både Lærerprofesjonens etiske råd, Pedagogstudentene og høgskolens egne ansatte har henvendt seg over flere år til Kunnskapsdepartementet for å få en avklaring. Departementet er tause i dette spørsmålet eller unnviker å svare, selv etter gjentatte purringer.

Søkertallene til NLAs lærerutdanninger tyder på gjennomslag for Pedagogstudentenes flerårige aksjon for profesjonsverdiene på NLA, “Plass til alle”, og at Jordell har rett. Søkere ser at enkelte formuleringer i verdidokumentet er til hinder for en troverdig lærerutdanning for offentlig skole.

Vi trenger alle lærere vi kan få, både kristne, muslimer og ateister. Da trenger vi også en styring av lærerutdanninger som synliggjør at læreres profesjonsverdier og samfunnsmandat respekteres, og utdanningsmyndigheter og politikere som bidrar til å fremme og verne disse.

Les også: