Nokut advarer mot praksispress
LUKK

Nokut advarer mot praksispress

Av Julia Loge

Publisert 11. september 2018 kl. 09:16

Praksis er krevende for alle parter og bør ikke være det eneste svaret for å gi studentene mer arbeidsrelevant utdanning, viser fersk rapport.

Både Kunnskapsdepartementet og flere av rektorene ved landets universiteter og høyskoler har tatt til orde for at praksis bør innføres i alle utdanninger. Men studentene som har hatt praksis klager over mangelfull veilederkompetanse, dårlig kommunikasjon mellom student, praksissted og universitet/høyskole, stor arbeidsbelastning og lite relevante praksisplasser.

Det viser en fersk rapport fra Nokut, som har analysert fritekstsvarene i studentundersøkelsen Studiebarometeret. Nokut-direktør Terje Mørland mener rapporten viser at praksis er en krevende øvelse.

Annonse

– Man må tenke grundig gjennom om praksis er den beste læringsformen for at studentene skal oppnå læringsutbyttet og legge godt til rette for studentene både faglig og praktisk. Det er heller ikke slik at praksis er, eller bør være, det eneste svaret på økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, kommenterer Mørland i en pressemelding.

Behov for mer samarbeid

Det er universitetene og høyskolene som har ansvaret for hele studieprogrammet, inkludert praksis. Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for at praksisdelen har sammenheng med teoridelen. Ifølge rapporten er hele 72 prosent av studentene misfornøyd med den koblingen. Mørland tror likevel at problemene ikke kan løses av studiestedene alene.

– Nei, mye ligger utenfor deres kontroll. Vi vet at utdanninger som sykepleie, lektor og barnehage er under kontinuerlig press når det gjelder tilgangen på praksisplasser. Kompetanse og tid til å veilede studentene i praksisperiodene er også en utfordring, sier han.

Praksisstedene er underlagt ulike departementer, og Mørland mener derfor at det er nødvendig med mer samarbeid mellom departementene

Varsler tilsyn

De fleste studentene er likevel fornøyde med praksisen, selv om de rapporterer om mange problemer.

– Flere av utfordringene rapporten peker på er velkjente, spesielt innenfor profesjonsutdanningene. Det bekymrer meg at vi ikke har kommet lenger med å ivareta studentens læringsutbytte når de er i praksis. Derfor vil NOKUT framover ha høy oppmerksomhet på praksis og har startet forberedelsene til et tilsyn eller en evaluering, sier NOKUT-direktøren.

  • Les mer: