Norce: Mange med lang ansiennitet kan bli oppsagt
Annonse

Norce: Mange med lang ansiennitet kan bli oppsagt

Av Johanne Landsverk

Publisert 18. juni 2020

Når forskingsinsituttet Norce nedbemanner, kan mange av de som har vært ansatt lengst måtte gå. Særlig kan det ramme kvinner over 50.

Forskningsinstituttet Norce har varslet nedbemanning av 35-40 ansatte på grunn av underskudd. Ifølge Khrono skal rundt 50 ansatte ha vært til samtale om mulig oppsigelse. Mange av dem er over 50 år.

— Vi har 13 medlemmer som har har vært inne til samtaler fordi de er aktuelle for oppsigelse. 12 av disse er kvinner, og 11 er over 52 år. Disse har lang fartstid med 20-34 års ansiennitet. Vi frykter at disse blir satt i en svært vanskelig situasjon uten jobb og for eksempel rettigheter til avtalefestet pensjon (AFP), sier leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Norce, Elisabeth Aaserød til nettavisa.

Annonse
Fakta
FAKTA OM NORCE

Forskningsinstituttet Norce ble stiftet i 2017.
Blant institusjonene som er innlemmet i Norce, er Uni Research AS , Norut, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Det er 610 årsverk i Norce. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 298 forskere med doktorgrad.

Norce har virksomhet i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Haugesund, Kristiansand, Grimstad, Bodø, Bardu, Alta og Svalbard.

Hun stiller spørsmål ved hvordan utvelgelsen har skjedd.

— Hovedkriteriet er kompetanse, noe vi har sagt oss uenig i. Det virker samtidig ikke som lang erfaring blir vurdert som viktig kompetanse, sier Aaserød. Hennes medlemmer har typisk jobber som forskningsteknikere, prosjektkontrollere og utgjør støtteapparatet i forskningsprosjektene.

Mange med 20-30 års ansiennitet

I Forskerforbundet bekrefter de at det i hovedsak er medarbeidere med lang fartstid og relativt høy alder som står på kuttlistene.

— I starten spøkte vi med at ledelsen måtte ha misforstått utvalgskriteriet om ansiennitet. Altså at de hadde snudd skalaen opp ned. Uansett, av de 13 utvalgte som er våre medlemmer, er 11 folk som har vært her svært lenge. Vi snakker om 20-30 års ansiennitet, sier leder i Forskerforbundet i Norce, Atle Blomgren. Han opplyser at det er 75 prosent kvinner blant de som har vært inne til samtale.

Nytt kart med krav til kompetanse

Organisasjonsdirektør Steinar Meling uttaler at Norce har fulgt arbeidslivets regler og hatt involvering av fagforeningene hele veien, for å ivareta både de ansatte og selskapets interesser på en god måte.

— Ansiennitet er ett av utvalgskriteriene sammen med kompetanse og sosiale forhold. Vi har laget et nytt organisasjonskart med nye stillingsbeskrivelser med krav til kompetanse i stillingene. Det er kabalen som nå skal på plass. Men i forhold til hvem dette gjelder har vi ikke konkludert verken når det gjelder alder eller kjønn, sier Meling til Khrono.