Nybø reiser til Nord igjen
LUKK
Annonse
Annonse

Nord universitet:

Nybø reiser til Nord igjen

Av Julia Loge

Publisert 24. januar 2019 kl. 12:34

Nord universitet får to ministerbesøk på like mange uker. I morgen skal Nybø møte studenter, ansatte, lokalt næringsliv og fylkeskommunen.

Fredag for to uker siden dro Iselin Nybø (Venstre) som første forsknings- og høyere utdanningsminister på besøk til et universitetsstyremøte. Hun ønsket å snakke med styret ved Nord universitet om den alvorlige situasjonen ved universitetet.

I morgen, fredag, reiser hun igjen til Nord. Styremøtet var på Værnes, mens statsråden denne gangen skal besøke Bodø.

Kommunikasjonsrådgiver Åsmund Eide i Kunnskapsdepartementet forteller at det er naturlig å også møte studentrepresentanter og ansattes representanter i tillegg til styret, men at de ikke fikk tid til begge deler ved forrige reise.

I tillegg har departementet fått brev fra lokalt næringsliv og fylkeskommune, som gjør at de også står på møtelisten.

Travle fredager

Det har vært travle fredager ved Nord universitet så langt i år. Fredag 11. januar var det styremøte der Nybø deltok, forrige fredag den 18. januar trakk Bjørn Olsen seg fra rektorstillingen, og i morgen kommer statsråden på nytt besøk. Neste styremøte er satt til torsdag 31. januar.

Årsaken er at Nord universitet står oppi et Nokut-tilsyn som kan føre til at de mister universitetsakkrediteringen, et ordinært tilsyn og et internt prosjekt for å vurdere endringer i universitetets ni studiesteder.

Ønsker mer realistisk bilde

Hovedtillitsvalgt Terje Fallmyr vil påpeke departementets ansvar.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet, Terje Fallmyr, forteller at det er satt av én time til møte med Forskerforbundet og andre ansattrepresentanter. Da vil han løfte fram behovet for mer realistiske mål for universitetet.

– Vi mangler den uttalte politiske forståelsen som tar høyde for den faktiske situasjonen vi har, sier han.

– Det betyr at vi kan ikke sammenligne med snittet i sektoren for alt. Vi må ha fornuftige mål å jobbe etter og vi må få en fornuftig sammenstilling av hvor vi er i god utvikling og hvor de store utfordringene er. Og vi må få fram de positive trekkene, så ikke framstillingen er så ensidig negativ.

Fallmyr mener universitetet trenger en mer langsiktig plan for å oppnå kravene.

– Vi må ha tid for å bygge oss opp, for vi har jo alle samme mål, vi vil bygge et universitet som er godt faglig og fungerer i regionen. Hvis ikke kan vi risikere å fortsette som i dag, som en region med lav utdanning og lav statlig FoU-grad, men med et sterkt næringsliv.

Disse skal møte Nybø

 • Vigdis Moe Skarstein, styreleder
 • Reid Hole, Prorektor forskning og utvikling
 • Anita Eriksen, Direktør for økonomi og HR
 • Lasse Finsås, Direktør for digitalisering og infrastruktur
 • Magnus Dalemark, Leder studentparlamentet Nord universitet
 • Andrea Nordvik, Leder studentorganisasjonen i Bodø
 • Solveig Marie Fleischer, Leder studentorganisasjonen i Trøndelag
 • Terje Fallmyr, Forskerforbundet
 • Truls Didriksen, Parat
 • Kari Skarsaune, Sykepleierforbundet
 • Tom Henriksen, NTL
 • Roger Hanssen, Utdanningsforbundet
 • Lars Kirkhusmo Pharo, Prodekan Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
 • Trine Karlsen, Dekan Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap
 • Erlend Bullvåg, Dekan Handelshøgskolen
 • Hanne Thommesen, Dekan Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Ketil Eiane, Dekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur
 • Tomas Norvoll, Fylkesråd Nordland fylkeskommune
 • Ida Maria Pinnerød, Ordfører Bodø kommune
 • Rita Lekang, Distriktssekretær LO (delvis)
 • NHO
 • Elmar Remi Holmen, Direktør Bodøregionens utviklingsselskap
 • Mariann Meby, Direktør Bodø næringsforum
 • Heidi Therese Thommesen, Direktør Innovasjon Norge
 • Paul Martin Strand, Direktør Nordlandssykehuset
 • Cathrine Stavnes, Direktør NAV
 • Les også: