Bjørn Olsen trekker seg som rektor ved Nord universitet
LUKK
Annonse
Annonse

Bjørn Olsen trekker seg som rektor ved Nord universitet

Av Julia Loge

Publisert 18. januar 2019 kl. 14:48

Styrets nestleder Bjørg Tørresdal (KrF) avviser at avgangen skyldes en konflikt mellom styret og rektor.

– Jeg har kommet fram til at jeg nå trer til side, og overlater roret til en ny leder som kan føre prosessen videre. Jeg vil gjerne få lov til å takke mine kollegaer og eksterne samarbeidspartnere for det gode samarbeidet. Jeg vet at hver og en av dere har et stort hjerte for Nord universitet, sier Bjørn Olsen i en pressemelding.

Bjørn Olsen har vært rektor ved Nord universitet siden fusjonen 1. januar 2016 og skulle blitt sittende i to år til, fram til 1. januar 2020.

Det har vært mye uro rundt styret ved universitetet de siste månedene. I desember fikk styret tilbud om forlenget periode, uten at Olsen kjente til det, og senest 11. januar holdt styret et uformelt styremøte der rektor ikke var invitert, før det offisielle styremøtet.

Styrets nestleder Bjørg Tørresdal (KrF) avviser at avgangen skyldes en konflikt mellom styret og rektor.

– Jeg kjenner ikke til noen konflikt. Tvert imot så takker vi ham i dag for innsatsen. Han har hatt tre krevende år med et spennende og nytt universitet, sier Tørresdal til Forskerforum.

Styret vil snarest mulig begynne arbeidet med å lete etter en ny rektor, og har i mellomtiden konstituert prorektor Hanne Solheim Hansen som rektor.

Tørresdal sier Olsen orienterte styret skriftlig i dag om at han ønsket å trekke seg.

– Det kom på kort varsel. Heldigvis har vi veldig erfaren prorektor som kjenner universitetet godt, sier hun.

– Overlater roret til en ny leder

– Nord universitet har siden etableringen stått i store endringer og omstillinger, og selv om dette har vært tre krevende år for meg som rektor, er jeg svært takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra i denne viktige perioden med å bygge det nye Nord universitet sammen med 1.200 ansatte og 12.000 studenter, sier Olsen i pressemeldingen.

– Jeg er opptatt av at Nord universitet skal lykkes med å være et attraktivt universitet for studenter og ansatte. Et universitet som leverer forskning og utdanning av høy kvalitet, som bidrar til kunnskaps- og forskningsbasert utvikling av regionen, og som er i økonomisk balanse. Å ha et sterkt Nord universitet er avgjørende for en positiv utvikling av regionen. Vi rekrutterer 75 prosent av våre studenter fra regionen, og 72 prosent blir igjen i regionen etter endt utdanning.

Oslen går nå tilbake til jobben som professor ved Handelshøgskolen ved universitetet, som han har hatt permisjon fra.

«Styret anerkjenner den betydelige innsats som Bjørn Olsen har lagt ned i en svært krevende oppstartsfase for Nord universitet og er takknemlig for hans bidrag med å samle og forme et nytt universitet, og det grunnlag organisasjonen under hans ledelse har lagt for å kunne bygge en institusjon som skal spille en viktig rolle innen forskning og utdanning både nasjonalt og regionalt i mange år fremover», står det i pressemeldingen.

Klikk her for å endre bildet
Skal lede Nord universitet: Hanne Solheim Hansen er konstituert rektor ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Prorektor overtar

– Jeg beklager at Bjørn Olsen har valgt å trekke seg fra stillingen som rektor. Han har ledet universitet gjennom fusjonen og bidratt til at Nord universitet i dag er i sterk utvikling. Jeg vil takke han for innsatsen, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen.

– Nord universitet er et spennende universitet i god utvikling. Vi har en utviklingsavtale med KD som fremhever 5 punkt som vi skal videreutvikle oss på. Det gjelder kompetanseløftet, utdanningskvalitet og systematisk kvalitetsarbeid, studiestedsstruktur, attraktiv lærerutdanning og spissing av våre tre profilområder, sier Hansen.

– Det viktigste nå er å lykkes med NOKUT-dokumentasjonen og sørge for en god utvikling av det pågående studiestedsstrukturprosjektet.

Styret har også konstituert Reid Hole som stedfortreder for rektor.

  • Les også: