«Styreleder og eksterne representanter har gått bak ryggen på resten av styret»
LUKK

«Styreleder og eksterne representanter har gått bak ryggen på resten av styret»

Av Julia Loge

Publisert 17. desember 2018 kl. 14:03

Kunnskapsdepartementet tilbyr styret ved Nord universitet to års forlenget periode. Fagforeningene mener styret burde behandlet saken.

«Saken har ikke vært behandlet i styret og har heller ikke vært kjent for ledelsen, så styreleder og eksterne representanter har gått bak ryggen på resten av styret. Prosessen er høyst kritikkverdig og vedtaket er uforståelig», skriver seks fagforeninger ved Nord universitet i et åpent brev til Kunnskapsdepartementet.

Den 27. november møtte styreleder samt de eksterne styremedlemmene med Kunnskapsdepartementet. Da skal de ha orientert om problemene og Nokut-evalueringene ved universitetet. Statssekretær Rebekka Borsch tegner et dystert bilde:

– Dagsorden var å snakke om de utfordringene Nord universitet står ovenfor. Det har vært en nedgang i kandidater som gjennomfører utdanningene på normert tid og avlagte studiepoeng har også gått ned. På noen områder når ikke universitetet målene for hvor mange kandidater som skal uteksamineres, og det er en for stor andel ph.d.-kandidater som ikke gjennomfører innen seks år. Universitetet greier i for liten grad å konkurrere om penger til forskning fra Forskningsrådet og EU, og det publiserer for lite. I tillegg har Nokut bestemt at det skal gjennomføre en revidering av universitets akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis, skriver Borsch til Forskerfoum.

11. desember sendte departementet brev til alle styremedlemmene med tittelen Forlengelse av styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid.

Der står det «Departementet mener derfor det er hensiktsmessig å forlenge styret for Nord universitets funksjonsperiode og tjenestetid frem til 31. juli 2021», altså to år ut over den valgte perioden.

– Vi ønsker å følge normal prosedyre og ikke lage noen spesialordninger, sier Forskerforbundets tillitsvalgt, Terje Fallmyr, til Forskerforum.

– Initiativet kom fra departementet

Styreleder Vigdis Moe Skarstein bekrefter at hun og de øvrige eksterne styremedlemmene deltok på møtet, men avviser at målet var en forlengelse av styreperioden.

– Vi ønsket å si fra til vår oppdragsgiver om at vi er bekymret for framtiden ved Nord universitet. Vi ba ikke om noen forlenget tillit, initiativet til det kom fra departementet etter møtet, sier Skarstein til NRK.

Kunnskapsdepartementet bekrefter at de tok initiativet, men skriver at det skjedde under møtet:

– Det var Kunnskapsdepartementet som tok opp muligheten av å forlenge styret. Det var en mulighet som vi skisserte i møtet 27. november.

Styret ved Nord universitet. Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Jim Simonsen Jenssen, Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Bjørg Tørresdal og Lisbeth Flataaker.

Styret ved Nord universitet. Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Jim Simonsen Jenssen, Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Bjørg Tørresdal og Lisbeth Flataaker.

Etterlyser styrebehandling

– Vi visste ikke hvordan styremedlemmene ville stille seg til en forlengelse og inviterte derfor styremedlemmene til dialog om dette gjennom brev 11. desember, fortsetter Borsch.

Ifølge brevet fra Kunnskapsdepartementet har de anledning til å forlenge styreperioder «i særlige tilfeller». Fagforeningene reagerer med at det i så fall «må skje i samarbeid og overensstemmelse med styremedlemmene», men at saken ikke er styrebehandlet.

De seks fagforeningene som står bak brevet er Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, LO/NTL, Norsk sykepleierforbund, YS/Parat og Akademikerne. Til sammen organiserer de 80 prosent av de ansatte ved universitetet, ifølge brevet. Terje Fallmyr er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet og en av brevskriverne. Han sier til Forskerforum at de vil insisterer på at den utvidede perioden behandles av styret selv om det ikke står på dagsorden for møtet torsdag 20. desember.

Styremedlemmene fikk frist til 17. desember med å svare. Det mener Fallmyr er for kort tid. Kunnskapsdepartementet opplyser at de har fått ulike tilbakemeldinger.

– Noen er kritiske, noen støtter forlengelsen og noen ønsker at styre skal diskutere dette i møtet 20. desember. Vi legger opp til å ta stilling til hvordan vi følger opp dette raskt.

Kunnskapsdepartementet avviser at de har forlenget styreperioden.

«Det foreliggende vedtaket har gjort Nord universitet til en svakere organisasjon, og er stikk i strid med det som synes å kunne være hensikten med vedtaket», skriver fagforeningene. Fallmyr oppfatter brevet fra Kunnskapsdepartementet om et vedtak, på grunn av tittelen og det sterke signalet som ligger uttrykket «Kunnskapsdepartementet mener».

Flere store prosesser

«På bakgrunn av de utfordringer Nord universitet står over for, mener departementet at det er ønskelig med kontinuitet og stabilitet», står det i brevet.

Heller ikke dette vekker forståelse hos Forskerforbundets tillitsvalgte. Styret har tatt initiativ til en gjennomgang av universitetets modell med ni campuser, men denne skal være ferdig våren 2019, altså innenfor den ordinære perioden til det sittende styret. Det mest alvorlige Nokut-tilsynet, er det med doktorgradsutdanningen, for hvis Nord mister en doktorgrad har de ikke lenger de fire doktorgradsprogrammene som de må ha for å kvalifisere til å være universitet. Men Fallmyr understreker at Nokuts svar kommer i desember neste år, og at selv om styret skulle fortsette to år ekstra, så vil prosessen med å følge opp det vedtaket vare enda lenger.

– Ingen av disse sakene krever at det sittende styret skal fortsette, mener Fallmyr.

Les mer: