Advarer om høyskolenivå på det nye Nord universitet
LUKK

Advarer om høyskolenivå på det nye Nord universitet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 5. november 2015 kl. 15:17

Det blinker et rødt lys for Nord universitet. Nå skal Nokut sjekke om det nye universitetet i det hele tatt holder universitetsstandard.

advarer-om-h-yskoleniv--p--det-nye-nord-universitet


– I første omgang er det ingen dramatikk i dette, sier Terje Mørland.

Fakta
<

– Basert på den gjennomgangen vi har gjort av tallmaterialet, ser vi at det er ganske klare indikasjoner på at det nyfusjonerte Nord universitet vil ha utfordringer med å være på nivå med sammenliknbare universiteter, sier Terje Mørland, direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Sjekker tre nye universiteter

– Tallene indikerer at Nord universitet ligger vesentlig under snittet for andre universiteter, spesielt på vitenskapelig produksjon. Der er de faktisk ikke på noe høyere nivå enn et gjennomsnittlig høyskolenivå, sier Mørland til Forskerforum.

Nord universitet, som består av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, er ett av tre nye universiteter som opprettes fra 1. januar 2016. De andre er NTNU som fusjonerer med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, som fusjonerer med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik.

– Årsaken til at Nord kommer annerledes ut etter fusjonen har rett og slett med størrelsesforholdet å gjøre. UiT, og særlig NTNU, er i utgangspunktet store, tunge universiteter som lettere kan bære en fusjon med andre høyskoler, sier Mørland.

Det er dette som skiller klinten fra hveten.

Ser alvorlig ut

Nokut har vurdert statistisk materiale for alle institusjonene som skal fusjonere og sett på de forholdene som skiller universiteter fra høyskoler. Det er forhold som andel ansatte med forskerkompetanse, volum og kvalitet på forskningsproduksjonen og på forskerutdanningene.

– Det er disse forholdene som institusjoner som har fått godkjenning som universitet har hatt størst problemer med å tilfredsstille. Det er dette som skiller klinten fra hveten når vi snakker om skillet mellom universiteter og høyskoler, sier Mørland.

– Hvor alvorlig er dette for det nye universitetet?

– Vi har gjort en risikovurdering og det er basert på det at vi går inn i en prosess med det nye universitetet. Det at det blinker rødt i risikovurderingen betyr ikke automatisk at de ikke tilfredsstiller kravene, men at det ser så alvorlig ut at vi er nødt til å sjekke det nærmere.

– Så hvorfor går dere ut med dette før dere har konkludert?

– Rett og slett fordi all kommunikasjon mellom Nokut og sektoren er åpen. Da syns vi det er like greit å informere om at vi går inn i en prosess med ytterligere kartlegging av de partene som inngår i universitetet.

Universiteter kan bli høyskoler

Dersom det skulle vise seg i det videre arbeidet at det nye universitetet ikke blir i stand til å oppfylle kravene til et universitet, kan det i ytterste konsekvens bety at universitetet mister statusen.

– Nokut må følge med på tilstanden og sjekke om det er sannsynlig at institusjonene kan opprettholde akkrediteringen. I verste fall kan Nokut gå til revidering av akkrediteringen. Hvis den får negativt utfall, må vi oversende resultatet til Kunnskapsdepartementet som må gjøre sine vurderinger. Men vi er altså ikke der nå, understreker Mørland. 

Rektor ved Universitetet i Nordland Pål Pedersen kommenterer saken i en pressemelding. Der sier han at han er glad for at Nokut innleder dialog med institusjonene som skal bli det nye universitetet.

– Etableringen av Nord universitet må styrke, ikke svekke universitetsstatusen til institusjonen. Derfor har kvalitet, forskerutdanning, forskerproduksjon og kompetanse vært sentrale hensyn gjennom hele fusjonsprosessen, og vil være det fremover, sier Pedersen.