Halvparten av fakultetene ved UiT kan forsvinne
Annonse
Annonse

Halvparten av fakultetene ved UiT kan forsvinne

Av Jørgen Svarstad

Publisert 3. mars 2017

– Kan være positivt, sier Forskerforbundets hovedtillitsvalgt Olaf Bay Styrvold.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet skal omorganiseres. Arbeidsgruppen som har foreslått ny organisering er splittet. De foreslår to ulike modeller. Et mindretall på fire vil ha en modell tilnærmet lik dagens organisering, med av syv eller åtte fakulteter. Flertallet på fem medlemmer går imidlertid inn for at universitetet bare ha tre eller eller fire fakulteter.  Denne smale modellen innebærer blant annet at Det juridiske fakultet, Det kunstfaglige fakultet, Fakultet for ingeniørvitenskap og Finnmarks-fakultetet forsvinner.

Les rapporten her

Hovedtillitsvalgt Olaf Styrvold for Forskerforbundet var med i arbeidsgruppen. Han gikk inn for den smale modellen. Men han understreker at dette ikke er Forskerforbundets offisielle standpunkt. Lokallaget har sendt en spørreundersøkelse til alle medlemmene for å få synspunkter på forslagene.

Les også: – Veldig toppstyrt

Olaf Bay Styrvold

Olaf Bay Styrvold

– Med tre fakulteter tror jeg man oppnår noen gunstige ting, sier Styrvold.

– Lettere å få til samarbeid

Han sier at man da får alle fakulteter representert på alle campuser. Dette kan være positivt for tverrfagligheten og undervisningen, både faglig og organisatorisk, sier han.

–  Da får du flere institutter under større enheter. Det blir lettere å få til samarbeid om undervisningen. Alle fakulteter vil ha både profesjonsutdanninger og disiplinære utdanninger. Dagens organisering er ikke optimal. Å ha åtte fakulteter er i overkant. Det blir veldig ulikt hvilke tjenester som finnes på hvert fakultet, mener han.

Les også: Vil omorganisere hele UiT

Men tillitsvalgt i Forskerforbundet ved fakultetet i Finnmark, Merethe Giertsen, synes ikke noe om forslaget om at hennes fakultet foreslås skal forsvinne.

— Jeg mener at tilstedeværelsen av en fakultetsledelse i Finnmark er helt avgjørende i en så stor organisasjon som universitetet er blitt. Det gir oss nærhet til ledelsen og helt andre muligheter for medbestemmelse. Lojalitet og tillit svekkes i systemer som er veldig toppstyrte, sier hun til Khrono.

Les også:  Frustrasjonen i Finnmark må fram

—Merkelig ting å gjøre 

Dekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge – Oslo, Bergen og Tromsø  – mener også at det er en dårlig idé å legge ned Nord-Norges juridiske fakultet, skriver Khrono.

— Jus er et prestisjefag og et flaggskip for UiT. Å legge ned fakultetet vil være å nedgradere statusen til universitetet, og det ville vært en merkelig ting å gjøre, sier dekan ved Universitetet i Bergen Asbjørn Strandbakken til Khrono. 

Les også: Historien om fusjonen i Finnmark er historien om det nye Universitets-Norge. Og en rekke utilsiktede konsekvenser. 

— Det tyder på at man ikke forstår de juridiske fakultetenes tydelige akademiske rolle i rettssamfunnet. Det vil være svært uheldig å redusere den tyngden som et fakultet gir, og det vil svekke den akademisk, juridiske stemmen for hele Nord-og Midt-Norge. En slik devaluering av jusfeltet vil helt uten tvil svekke Tromsø, sier dekan Dag Michaelsen ved Universitetet i Oslo.

Forslaget fra arbeidsgruppen er ute på høring med frist 13. mars.

Universitetsstyret skal gjøre et prinsippvedtak om ny faglig organisering 27. mars. Det endelige vedtaket kommer i juni.

Les også: