Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Regjeringen skal utrede NTNUs flytteplaner

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 25. januar 2013

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

 

– Vi er klar over tilstanden og behovet for rehabilitering og utvidelse av universitetsanlegget på Dragvoll, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet skal gjennomføre en utredning som skal gi svar på om NTNUs campuser skal samles rundt Gløshaugen, sentralt i Trondheim. Alternativet er at universitetet fortsetter å ha to campusområder, både på Gløshaugen og på Dragvoll, med renovering og ombygginger på Dragvoll.

Trenger langsiktig løsning

– For Regjeringen er det viktig å legge til grunn at en fremtidig lokalisering for NTNU får en løsning som sikrer tilstrekkelig areal og muligheter for fremtidig ekspansjon. Vi er innforstått med at NTNU har behov for en langsiktig og forutsigbar løsning for å fylle sin oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon, sier Halvorsen som mener en langsiktig løsning skal gjelde i minst 50 år.

For de aktuelle alternativene skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. En slik analyse skal inkludere konsekvenser for miljø og bærekraftig utvikling i kommunen. I utredningen vil behov fra alle sentrale interessenter og aktører vurderes, herunder Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU.

Ti års horisont

En vurdering av framtidig campusløsning skal også ta i betraktning tidligere materiale om faglige gevinster, blant annet rapporten «NTNU/HiST 2020».

Utredningen har fått frist til 31. desember 2013. Når utredningen er gjennomført og kvalitetssikret, vil styret ved NTNU og regjeringen vurdere valg av framtidig campusløsning. Ifølge Kunnskapsdepartmentet tas det sikte på at regjeringen kan ta en beslutning om campusløsning i 2014 og at utbyggingen kan ferdigstilles i løpet av 10 år.