Rekordmange utvekslingsstudenter velger Norge
LUKK
Annonse
Annonse

Rekordmange utvekslingsstudenter velger Norge

Av NTB og Lina Christensen

Publisert 15. mai 2023 kl. 13:48

I fjor kom 10.211 internasjonale studenter på utveksling til Norge, det høyeste tallet noensinne. Samtidig velger stadig flere nordmenn å studere utenlands.

Aldri før har det vært flere internasjonale studenter på utveksling i Norge som i fjor.

Det viser Tilstandsrapporten for høyere utdanning, som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) publiserte i dag.

– Vi vil gjerne at det skal komme mange flere internasjonale studenter til Norge, derfor er det gledelig at så mange velger Norge som utvekslingsland. Studenter som kommer til Norge gjennom avtaler mellom norske og utenlandske institusjoner, er et resultat av faglige og strategiske prioriteringer. Det gir en mer målrettet og kvalitetssikret rekruttering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Utvekslingsstudier ble naturlig nok sterkt begrenset i løpet av pandemien, påpeker Sveinung Skule, som leder Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

– Men nå ser vi at Norge er rekordpopulært som studieland. Økningen er på hele 16 prosent sammenlignet med før pandemien, sier han.

Størst vekst i studenter fra Ukraina

Det har særlig vært en økning av utvekslingsstudenter fra EU-land som Tyskland og Frankrike. Samtidig har antall studenter fra Russland og Kina gått ned.

Den største veksten er imidlertid studenter som kommer fra Ukraina. Ukraina gikk fra 114 studenter i 2021 til 412 i 2022, en vekst på over 250 prosent.

Antallet russiske studenter i Norge går motsatt vei. Fra å være det nest største hjemlandet blant internasjonale studenter i 2013, med 980 studenter, er landet nå nede på en 18. plass. Dette tilsvarer et fall på 75 prosent over den siste tiårsperioden.

Kunnskapsdepartementet forventer at antallet nye internasjonale studenter vil gå ned etter at innføringen av skolepenger for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits trer i kraft i høst.

Færre nordmenn tar graden i utlandet

Også norske studenter reiser til utlandet på utveksling. I fjor dro over 7000 nordmenn på utveksling, et tall som ligner nivåene før pandemien. Det er særlig studieprogrammer i EU-ordningen Erasmus+ som er en sterk driver for at studenter velger å ta deler av utdanningen sin i et annet land.

Samtidig blir det stadig færre nordmenn som tar hele sin utdanning i utlandet. I fjor var tallet 14.000 studenter. Andelen har sunket hele 19 prosent siden toppåret 2015, hvor 17.400 norske studenter dro utenlands. Siden det tar lang tid å fullføre helgradsutdanninger, forventer HK-dir at utviklingen fortsetter i årene framover. Storbritannia, Danmark, USA og Polen er de mest populære landene å dra til.

Les også: