Riksrevisjonen: Forskningsrådet har brutt reglene
LUKK
Annonse
Annonse

Riksrevisjonen: Forskningsrådet har brutt reglene

Av NTB/Julia Loge

Publisert 16. juni 2022

Etter en ny gjennomgang av økonomien i Forskningsrådet har Riksrevisjonen konkludert med at bevilgningsreglene er brutt.

– Riksrevisjonen har gått gjennom den finansielle revisjonen av Forskningsrådet for regnskapsåret 2021. Konklusjonen er at vi trekker tilbake revisjonsberetningen vi ga Forskningsrådet 29. april, skriver Riksrevisjonen i en melding, som Khrono omtalte først.

Siden november har Forskningsrådets økonomi og styring blitt gått etter i sømmene av Kunnskapsdepartementet, i tillegg til Riksrevisjonen, som er Stortingets kontrollorgan. I mai kastet forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) hele styret i Forskningsrådet og hentet inn tidligere finansminister Kristin Halvorsen som ny styreleder, etter en rapport fra DFØ, direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Annonse

Riksrevisjonen skriver at de har fått spørsmål om hvordan Riksrevisjonen kunne godkjenne Forskningsrådets regnskap, mens DFØ mente Forskningsrådet har brudt bevilgningsreglene. Nå trekker de tilbake den gamle revisjonsberetningen.

«Basert på gjennomgangen vi nå har gjort, er vi enige i konklusjonene i DFØs notat», står det i uttalelsen fra Tora Jarlsby, som er ansvarlig ekspedisjonssjef for den finansielle revisjonen av Forskningsrådet.

Riksrevisjonen mener i sin nye revisjonsberetning at årsregnskapet til Forskningsrådet mangler tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av store, fremtidige forpliktelser til forskningsprosjekter.

De mener også at Forskningsrådet har brutt bevilgningsreglementet ved å bevilge mer penger til forskningsprosjekter enn det som ligger i bevilgningene fra departementene til Forskningsrådet.

«Dette burde vi sett og påpekt tidligere», står det i Jarlsbys uttalelse.

  • Les mer: