Nokut klager over for omfattende forskrifter

UH-loven:

Nokut klager over for omfattende forskrifter

Av Forskerforum

Publisert 17. september 2019

Dagens lovverk er tungvint, uoversiktlig, overlappende og samtidig ikke dekkende nok, viser innspill.

Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, er statens forvaltningsorgan som skal sikre at høyere utdanning holder høy kvalitet og er i tråd med lover og forskrifter.

Nå har Nokut levert innspill til hvordan den nye universitets- og høyskoleloven skal bli. I innspillet er de særs kritiske til dagens ordning med forskrifter, skriver Universitetsavisa.

«Forskriftsstrukturen fremstår som svært uoversiktlig med flere til dels omfangsrike forskrifter» skriver Nokut og legger til at det etter deres oppfatning er behov for en gjennomgang av regelverket med sikte på forenkling og økt brukervennlighet.

De mener blant annet det er unødig kompliserende at både de og departementet har egne forskrifter som gjelder samme grunnleggende tematikk og er rettet mot de samme personer eller institusjoner.

«Konsekvensen er at de som vil skaffe seg en fullstendig oversikt over regelverket må lese både loven og to forskrifter hver for seg og opp mot hverandre. Dette er tungvint både for de som skal forvalte regelverket og for de som er forpliktet av det» skriver Nokut i tilbakemeldingen til utvalget.

Og selv om Nokut viser til at studieprogrammer er regulert av fem til åtte lover pluss forskrifter, viser de også at mye er uregulert slik at det er opp til institusjonene selv, ifølge Universitetsavisa.

  • Les også: