Slik blir høstsemesteret ved Høgskulen på Vestlandet
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir høstsemesteret ved Høgskulen på Vestlandet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020

Det blir en annerledes høstsemester ved norske universiteteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra Høgskulen på Vestlandet.

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

Vi har planlagt for en miks av undervisning på campus og digital undervisning. Studenter i alle studier vil møte begge undervisningsformene.

Undervisningen på campus er planlagt utfra smittevernshensyn – det betyr at kapasiteten i undervisningsrommene ligger på 40-50 % av det vi kan ha under «normale» forhold. Antall i hvert rom vil variere med rommets størrelse og utforming.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

Vi starter et nytt semester med åpne campus. Vi ønsker ansatte og studenter tilbake til campus. Studiestart, oppstart for ansatte og den videre undervisningsaktiviteten er planlagt innenfor gjeldende smittevernsregler. Forutsetningene for åpne campus er at vi etterlever retningslinjene for smittevern ved HVL, og de rådene og retningslinjene nasjonale og lokale myndigheter gir for å begrense risiko for smitte. Så følger vi utviklingen i situasjonen kontinuerlig, og vil foreta eventuelle justeringer dersom det blir behov for det.

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

Fadderaktivitetene planlegges også innfor gjeldende smittevernsregler – med avstand på minst en meter og ingen arrangement med flere enn 200 studenter samtidig – det betyr bl.a. at en del aktiviteter vil bli gjennomført flere ganger. Det er stor variasjon på antall studenter på våre campus, derfor vil også aktivitetene variere. Det legges vekt på smittevern i forbindelse med fadderopplæring.


– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

Vi har forsterket renhold på alle våre campus, i byggene og på områder som mange bruker i løpet av en dag. Videre prioriterer vi holdningsskapende arbeid blant våre studenter og ansatte. Vi har og tydelig informasjon om retningslinjer for smittevern i alle våre informasjonskanaler. Gulvklistremerker og rollups er synlige i våre fellesarealer som minner om å holde avstand og ta hensyn. Vi utstyrer også våre ansatte i driftsfunksjoner og førstelinje med t-skjorter med samme budskap.  

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

Eksamener som gjennomføres fram til slutten av november er som hovedregel digitale, slik det var våren 2020. Dette for at campus skal prioriteres til undervisning og studentarbeid. Praktiske eksamener vil fortrinnsvis bli gjennomført med fysisk fremmøte.

Svar gitt av avdelingsleder Kommunikasjon og samfunnskontakt Svein Ove Eikenes 7. august. Vær oppmerksom på at endring i smittesituasjonen raskt kan føre til at universiteter og høyskoler endrer sin praksis.