– Som nytilsatt rektor har jeg allerede fått et stort ønske oppfylt
Annonse
Annonse

Romjulsenquete:

– Som nytilsatt rektor har jeg allerede fått et stort ønske oppfylt

Av Lina Christensen

Publisert 20. desember 2019

NTNU-rektor Anne Borg reflekterer over året som har gått og ønsker for 2020.

Hva har skjedd i løpet av året som har gått, hvilke saker blir sentrale i 2020, hva preger det siste tiåret og hva burde ligge under juletreet? Vi har spurt et knippe sentrale personer innen forskning og høyere utdanning.

I dag har vi spurt nytilsatt rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Anne Borg. Hun håper at 2020 blir året der ord blir til handling innen klimaspørsmålet.

Annonse

– Hva er det viktigste som har skjedd i 2019?
– På utdanningsområdet var 2019 året da livslang læring for alvor ble satt på sakskartet, blant annet ved NOU-en Lærekraftig utvikling. For NTNUs vedkommende åpnet vi et nytt Oslo-kontor, nettopp for å understøtte og styrke videreutdanningstilbudet, særlig innenfor vår hovedprofil.

– Omorganiseringen av Forskningsrådet var også en stor sak i 2019. På NTNU, som henter ti prosent av forskningsmidlene som tildeles derfra, er vi spente på hvordan ny struktur vil slå ut.

– Jeg tror også vi vil se tilbake på 2019 som et år der vi hadde økt oppmerksomhet på arbeidsmiljø generelt, og spesielt gjennom kartleggingen av seksuell trakassering. Og at vi tok enda kraftigere grep for å få ned midlertidigheten.

– Hvilke saker blir sentrale i 2020?
Bærekraftig utvikling. Det bør være øverst på agendaen hos oss alle. Som universiteter har vi en helt avgjørende rolle i å bidra med forskning og innovasjon, og sørge for at bærekraftperspektiver blir integrert i alle utdanningene. I tillegg må vi arbeide med eget klimafotavtrykk, gjennom bevisstgjøring og konkrete handlingsplaner.

Bærekraftig utvikling. Det bør være øverst på agendaen hos oss alle.

– Områdegjennomgangen blir selvsagt en stor sak for sektoren. Det gjelder spesielt hvem som skal eie og forvalte byggene våre, men også av det næringsrettede virkemiddelapparatet, som blant annet berører Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

– Fullfinansiering av den femårige lærerutdanningen, arbeidslivsrelevans i utdanning og internasjonal studentmobilitet vil være store saker. Ellers er det naturligvis riggingen av Horisont Europa, hvor vi må ha ambisjon om å bidra aktivt til utformingen.

– Til slutt vil jeg trekke fram samlokalisering av NTNUs campus i Trondheim og Ocean Space Center. Det er tunge satsinger med stor betydning, ikke bare for NTNU men også nasjonalt.

– Hva er de største endringene som har skjedd siden 2010?
– Uten tvil strukturreformen og de store fusjonene i sektoren. I tillegg vil jeg nevne digitalisering, spesielt innen utdanning. Gjennom dette tiåret har fokuset blitt mye tydeligere på studentenes læring. Universitetenes rolle innen innovasjon og nyskaping har også blitt mer framtredende.

– Hva skulle du ønske lå under treet i år?
– Som nytilsatt rektor har jeg jo allerede fått et stort ønske oppfylt! Jeg ønsker framfor alt at 2020 blir det året vi går fra ord til handling når det gjelder klima og bærekraftig utvikling. Ellers ønsker jeg meg godt skiføre og noen rolige dager med de nærmeste.

  • Les også: