Spesialenheten henlegger flere saker om seksuell omgang ved Politihøgskolen
LUKK

Spesialenheten henlegger flere saker om seksuell omgang ved Politihøgskolen

Av NTB-Alexander Vestrum

Publisert 11. oktober 2022 kl. 10:56

Spesialenheten slår fast at intet straffbart forhold er bevist.

I tillegg har det tirsdag kommet avgjørelse i en sak der «etterforskningsresultatet viste at en veileder og student hadde kysset og tatt hverandre på lårene, men ikke hatt seksuell omgang». Den saken er også henlagt da intet straffbart forhold anses bevist.

I tre andre saker har etterforskningen ifølge Spesialenheten for politisaker vist at det hadde vært seksuell omgang mellom veileder og student. Spesialenheten fant det klart at veilederne ikke hadde misbrukt sine stillinger, eller utnyttet avhengighetsforhold eller tillitsforhold, heter det i avgjørelsene.

– Begge parter var aktive

– Begge parter var aktive deltakere og initiativtakere til den seksuelle omgangen. Studenten var ikke sårbar, og det var jevnbyrdighet i alder. Situasjonen var ikke av en slik art og karakter at veilederen på en utilbørlig måte kunne sies på ha utnyttet et overmaktsforhold og derved skaffet seg seksuell omgang som ellers ikke ville funnet sted, heter det i en av avgjørelsene.

Det er Sørøst politidistrikt som har oversendt Spesialenheten anmeldelsen, der framkom det at de aktuelle hendelsene skjedde på en fest i privat regi for praksisveiledere og politihøgskolestudenter.

– Det var ingen holdepunkter for at veilederen holdt det for mest sannsynlig at hen var i en overmaktssituasjon som resulterte i seksuell omgang som ellers ikke ville ha funnet sted, heter det i alle de tre aktuelle avgjørelsene.

Forskere varslet

I oktober 2020 varslet forskere om det de omtalte som en ukultur ved Politihøgskolen. Blant annet ble politidirektør Benedicte Bjørnland presentert for resultatene.

– Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sa Bjørnland den gangen.

Hun presiserte at det at instruktører har hatt intime relasjoner til studenter i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag.

Bjørnland varslet tiltak, hvorav det første var medarbeiderundersøkelser som eksplisitt spør om trakassering i en mye mer detaljert grad.

  • Les også: