250 nye studieplasser og 9 stipendiatstillinger
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbudsjett 2020:

250 nye studieplasser og 9 stipendiatstillinger

Av Julia Loge

Publisert 7. oktober 2019 kl. 10:18

Universitetet i Stavanger får tre av de nye rekrutteringsstillinger.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 vil regjeringen bruke 11,8 millioner kroner på ni nye ph.d.- eller postdoktorstipend. Seks av disse går til Universitetet i Stavanger, mens de siste tre er ikke fordelt.

– Dermed kan flere dyktige studenter med mastergrad ta forskerutdanning, og flere med doktorgrad får mulighet til å gå videre i forskerkarrieren. Dette er viktig for å sikre tilgang på høy kompetanse framover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Studieplasser for helse og teknologi

– Vi vet at det er et stort og økende behov for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Vi må også sørge for at Norge har nok kompetanse innenfor teknologi og det grønne skiftet. Derfor prioriterer vi disse utdanningene, sier Nybø.

Regjeringen ønsker å bruke 11,1 millioner kroner på rundt 250 nye studieplasser. Med en årlig utbygging betyr det ca. 1000 nye studenter i løpet av fire år.

Desentralisert utdanning

Av disse 250 plassene skal 1000 kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Dette er en ny ordning der universitetene og høyskolene kan søke om å få bruke studieplassene til fleksible og desentraliserte studietilbud.

– Regjeringen ønsker at folk skal kunne ta utdanning nært der de bor. Dette tiltaket gir oss mulighet til å opprette studietilbud også der det ikke er campus. Det er viktig for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig for studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har mulighet til å studere fast ved et studiested, sier Nybø.

Fordeling av studieplassene

InstitusjonHelse- og sosialfag med vekt på sykepleieTeknologi/ grønnt skifteSum fullt opptrappet i 2024
Høgskulen på Vestlandet10 40
Universitetet i Sørøst-Norge10 40
Nord universitet101080
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk10 40
Høgskulen i Innlandet20 80
Universitetet i Stavanger15 60
Universitetet i Agder 1040
Universitetet i Bergen 1040
Høgskolen i Østfold 1040
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1040
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1040
Universitetet i Tromsø –Norges arktiske universitet 1040
Sum7570580

Studieplassene blir finansiert med fire års varighet. Kunnskapsdepartementet legger opp til varig økt opptakskapasitet med permanent årlig opptak av nye kull. 

Rettelse: Forskerforum skrev først at UiS får seks av de ni stillingene. Det er nå rettet til tre.

  • Les også: