Stenger campuser i Bergensregionen etter smitteutbrudd
LUKK
Annonse
Annonse

Stenger campuser i Bergensregionen etter smitteutbrudd

Av Lina Christensen

Publisert 8. februar 2021 kl. 11:12

Blant annet Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet må holde stengt fram til 14. februar.

For å hindre spredning av den muterte britiske og sørafrikanske varianten av koronaviruset har regjeringen innført strenge smitteverntiltak i flere kommuner på Vestlandet: Bergen, Kvam og Ulvik.

Tiltakene tredde i kraft søndag 7. februar klokken 18.00 og varer inntil videre til 14. februar.

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av de mer smittsomme variantene av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og forsinke at disse mer smittsomme variantene sprer seg. Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Digital undervisning og stengt campus ved UiB

For Universitetet i Bergen (UiB) betyr de nye tiltakene at det innføres digital undervisning for alle studenter. Eksamener og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale. Campus stenges for studenter, og ansatte skal ha hjemmekontor.

Selv om undervisningen er digitalisert, vil all klinisk praksis for studentene ved Det medisinske fakultet opprettholdes som før, inkludert praksis hos fastleger i Bergen kommune og praksis i tannklinikken, skriver de på egne nettsider.

– Universitetet i Bergen følger opp de nye tiltakene som innføres. De er strenge, men nødvendige for forhindre spredning av de muterte virusvariantene. Vi er mange som hadde sett frem til en gradvis gjenåpning av universitetet de neste dagene, men slik blir det dessverre ikke. Nå er det viktig at vi alle følger opp tiltakene som gjelder for den kommende uken, sier UiB-rektor Margareth Hagen i en pressemelding.

Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen er stengt

De samme tiltakene gjelder Høgskolen på Vestlandet (HVL) campus Bergen. All undervisning vil foregå digitalt og lesesaler er stengt for studenter. Ansatte skal ha hjemmekontor. All praksis skal imidlertid gjennomføres som planlagt, melder høyskolen.

– Me står i ein krevjande situasjon, men me er godt rusta til å handtera dette, sier HVL-rektor Gunnar Yttri.

– Me har jobba godt i lag i heile koronapandemien. Ting skiftar raskt og me snur oss rundt og tilpassar oss. Det skal me klare no også. Me finn gode løysingar som tek i vare studentar og tilsette, sier Yttri.

Tiltakene i Bergen endrer ikke på situasjonen og tiltakene for HVL sine fire andre campuser i Førde, Sogndal, Stord og Haugesund.

Andre utdanningsinstitusjoner som berøres av de strenge smitteverntiltakene er Norges handelshøyskole NHH, BI avdeling Bergen, VID campus Bergen, NLA høgskolen studiested Bergen og Bergen arkitekt høgskole.

Les mer om smitteverntiltakene på regjeringens nettsider og på Bergen kommunes nettsider.