Studenter: Lærte ikke kritisk tenkning på skolen
LUKK
Annonse
Annonse

Studenter: Lærte ikke kritisk tenkning på skolen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. februar 2019 kl. 10:37

Mange studenter synes ikke skolen har forberedt dem godt nok til høyere utdanning.

Mange opplever overgangen fra videregående skole og til universitetet som stor. I en ny undersøkelse – Studiebarometeret 2018 – har Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) stilt norske studenter spørsmål blant annet om hvor godt de videregående opplæring forbereder dem til høyere utdanning.

Studentene opplever at skolen gjør dette i «varierende grad», konkluderer Nokut.

– Jeg synes det er betenkelig når 60 prosent av studentene føler seg dårlig forberedt på viktige ting i en utdanning, sa Nokut-direktør Terje Mørland under framleggingen tirsdag.

De ble spurt om i hvor stor grad videregående skole forbereder dem på «selvstendig læring», «kritisk tenkning», «akademiske ferdigheter», «akademisk tekstforståelse» og «praktisk kunnskap». På en skala fra en til fem, der fem tilsvarer «i stor grad», var det under halvparten som svarte fire eller fem på dette.

Mer fornøyd var de med hvordan skolen hadde forberedt dem på «samarbeid med andre» og gitt dem «teoretisk kunnskap».

Slik svarte studentene:

Et kanskje ikke så overraskende funn i undersøkelsen er at karakternivået fra videregående spiller inn. De som har gode karakterer fra videregående opplevde at skolen forberedte dem bedre på videre studier enn elever med dårlige karakterer.

«En nærliggende tolkning er at videregående opplæring forbereder forholdsvis godt til høyere utdanning – så lenge man legger ned det nødvendige arbeidet underveis i den videregående opplæringen», står det i rapporten.

Og videre:

«Dette kan indikere at videregående opplæring klarer å forberede de sterkeste elevene godt, men at de svakeste av de som starter i høyere utdanning ikke er godt forberedt.»

I en tidligere undersøkelse, Underviserundersøkelsen til Nokut, har også forelesere gitt uttrykk for at studenter i noen grad mangler tilstrekkelige forkunnskaper.

Nokut skriver at funnene kan være et argument for for å innføre kurs i akademisk tekstforståelse og skriving tidlig i studieløpene, eventuelt som forkurs, for å forberede ferske studenter bedre på høyere utdanning.

– De som tar opp mange studenter med svakest grunnlag, må se på spesialtiltak for dem, ellers blir spredningen i studentenes kunnskaper nesten for stor, sa Mørland.

  • Les også: