Tester ut en helt ny modell for fagfellevurdering
LUKK

Tester ut en helt ny modell for fagfellevurdering

Av Jørgen Svarstad

Publisert 29. juni 2018 kl. 12:42

Tidsskriftet skal publiserer alt som sendes til fagfellevurdering, men også trykke fagfellenes kommentarer.

– Dette gir mer kontroll til forfatterene. Det vil bli opp til dem å avgjøre hvordan de vil respondere på kommentarene, og med det følger større ansvarlighet, sier Mark Patterson til Times Higher Education(THE).

Han er direktør for det biovitenskapelige open access-tidsskriftet eLife.

De skal teste ut en ny modell for fagfellevurdering. Frem til nå har de tilbudt full fagfellevurdering for rundt 30 prosent av artiklene de får inn.  Rundt halvparten av disse igjen ender med å bli publisert. Men nå skal tidsskriftet forplikte seg til å publisere alle artiklene som gjennomgår en full fagfellevurdering.

Men sammen med artikkelen, skal de også publisere rapportene fra fagfellene, der de kommer med kommentarer til artikkelen og ber om endringer.  Forfatterens svar på dette, beslutningsbrevet og en uttalelse om prosessen fra en redaktør, skal også vedlegges. Det kan være at fagfellevurderingen har avdekket alvorlige mangler ved artikkelen. Men nå er det opp til forfatterne å bestemme om de fortsatt ønsker å publisere artikkelen etter denne prosessen.

Med dette fjerner man noe av portvokter-rollen til fagfellevurderere. Fagfellevurdering innebærer jo høyst subjektive vurderinger. Det har for eksempel vært en vanlig kritikk at fagfellene kan favorisere de som bruker teorier eller fremmer syn de er enige i. Nå blir prosessen mer gjennomsiktig, og det blir lettere for leseres å oppdage faglig uenighet.

eLife skal prøve ut dette på 300 artikler. Artiklene skal fortsatt gjennom en første siling, der redaktørene avgjør om de kan sendes til fagfellevurdering eller ikke.

Mark Patterson i eLife sier til THE at de vil følge med på hvordan den nye ordningen påvirker dette første stadiet.

– Det er mulig redaktører vil bli mer forsiktige, fordi de vet at arbeidet vil bli publisert. Men dette vet vi ikke. Det kan også være at de blir mindre forsiktige etter hvert som tiden går og de har fått mer erfaring med prosessen.

– Det viktige er at vi gjør dette, ser resultatene og ser hva vi kan lære.

Les også: