Ti universiteter og høyskoler får penger til å oppgradere bygg
LUKK

Ti universiteter og høyskoler får penger til å oppgradere bygg

Av Lina Christensen

Publisert 11. juni 2021 kl. 10:58

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NMBU får mest.

Pengene skal gå til mer moderne undervisnings- og læringsformer, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Vi forventer at universitetene og høyskolene bruker enda mer studentaktive undervisningsformer mer, men da må også lokalene, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, være mer fleksible. Disse pengene skal bidra til nettopp dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Annonse

Ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene ble innført i statsbudsjettet for 2015. Ifølge Kunnskapsdepartementet har det siden da blitt bevilget til sammen 871 millioner kroner til ordningen i budsjettene for 2015 til og med 2021. Tildelinger forutsetter minimum 50 prosent finansiering fra mottakerinstitusjonen.

Pengene er fordelt i tre potter. 73 millioner går til universiteter og høyskoler som forvalter sine egne bygg, 34,9 millioner til institusjoner som leier lokaler av Statsbygg og 11,2 millioner til institusjoner som leier privat.

Slik fordeles pengene:

Støtte til universiteter og høyskoler som eier egne bygg:

InstitusjonProsjektBeløp (Mill. kroner) 
  
Universitetet i OsloKjemibygningen39  
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetTårnbygningen20  
Universitetet i BergenJuridisk fakultet10  
Universitetet i BergenMat.nat. fakultet4  
SUM73  

Støttet til universiteter og høyskoler i lokaler eid av Statsbygg:

InstitusjonProsjektBeløp (mill. kroner)  
  
HiMoldeOppgradering øvingslab. og sportlab.5  
HiVoldaOmbygging Hans Strøm- huset10  
NMHBevegelsesrom4  
NMHSceneprosjekt- Lindemanssalen0,4  
NMHElektrofonistudio- live electronics0,5  
UiAOmbygging auditorium5  
UiAOmbygging av klasserom2  
UiSOppgradering forelesningssaler2  
UiSKognitiv Laboratorium2  
UiSUndervisnings- og grupperom HG-hus2  
UiSBygulvet HL-hus2  
SUM34,9

Støtte til universiteter og høyskoler som leier lokaler av private:

InstitusjonProsjektBeløp (mill. kroner)  
  
KHiOTi mindre byggeprosjekter1,2  
OsloMetUniversitetsbibliotek10  
SUM11,2 
  • Les også: