UiT må bestemme seg: Blir det valgt eller ansatt rektor?
LUKK
Annonse
Annonse

UiT må bestemme seg: Blir det valgt eller ansatt rektor?

Av Johanne Landsverk

Publisert 16. juni 2020 kl. 19:52

Flertallet av de ansatte ved UiT ønsker valgt rektor. Men om styret er enig, vil vise seg på onsdag.

– Dette kan bli veldig jevnt, sier Olaf B. Styrvold, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet. Han viser til den kommende avstemmingen i universitetsstyret på onsdag. Da blir det bestemt hvilken ledelses- og styringsmodell universitetet skal ha de neste fire årene.

UiT har lenge hatt valgt rektor, og spørsmålet er om dette bør fortsette etter at nåværende rektor Anne Husebekk har fullført sin andre rektorperiode 31. juli 2021.

Over 80 prosent vil ha valgt rektor

Saken har vært på høring internt, og et stort flertall av fakultetene, Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene anbefaler å videreføre ordningen med valgt rektor.

Professor Olaf B. Styrvold ved UiT er spent på om styret vil gå for valgt eller ansatt rektor.

– Organisasjonene er krystallklare. I en spørreundersøkelse svarte over 80 prosent av medlemmene i LO Stat, Forskerforbundet og Akademikerne at de ønsker valgt rektor, sier Styrvold.

Av tolv enheter ved UiT, var det åtte som i høringssvaret gikk inn for valgt rektor, mens fire ikke har tatt stilling.

I dag er ansatt rektor og ekstern styreleder normalmodellen ved statlige universiteter og høgskoler. Dette innebærer at rektor er sekretær for styret, og daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet. Men dagens lov åpner for at universitetene kan ha demokratisk valgt rektor som også er styreleder. Dette innebærer at institusjonen har administrerende direktør, som også er sekretær for styret.

Vil følge gammel ordning

Midt oppi valgets kvaler ved UiT har regjeringen hatt et forslag til ny universitets- og høgskolelov på høring. Lovutvalget, som var ledet av Helga Aune, har foreslått at en valgt rektor ved universiteter og høgskoler ikke lenger skal være styreleder. Flertallet i lovutvalget ønsker at departementet skal utpeke styreleder uansett ordning. «Statlige universiteter og høyskoler skal ha ekstern styreleder. Institusjonene bestemmer selv om rektor skal ansettes eller velges», lyder forslaget. Et mindretall i utvalget tok dissens og ønsker å videreføre dagens lov.

Ifølge sakspapirene er det avklart fra Kunnskapsdepartementets side at UiT skal forholde seg til den gamle UH-loven i forbindelse med vedtaket om styringsform. Uavhengig av endringer i ny lov vil styrets vedtak om ledelsesordning gjelde for hele fireårsperioden.

I saksframlegget kommer ikke universitetsdirektøren med noen anbefaling. «Etter samråd med rektor legger universitetsdirektøren frem en åpen innstilling, der styret bes om å foreta et valg mellom de to alternativene modellene for styring og ledelse, uten av administrasjonen gir en selvstendig anbefaling», skriver direktøren.

Les også: UiT inviterte til rektordebatt – med forhåndsinnspilte innlegg

Var ikke pålagt å ta opp saken

I september er det fire år siden sist universitetsstyret behandlet spørsmålet om rektor skal være valgt eller ansettes gjennom en utlysningsprosess. Direktør Jørgen Fossland har tidligere fortalt til Forskerforum at universitetet ikke var pålagt å ta saken opp på nytt.

Direktør Jørgen Fossland har lagt fram en åpen innstilling. Foto: UiT

– Det er ikke en prosess vi formelt sett må ta, men som sekretær for styret har jeg vurdert det som naturlig å spørre universitetsstyret om de ønsker en slik prosess eller ikke. Det ville være lite klokt om jeg skulle sette i gang et valg uten å spørre styret. I stedet valgte jeg å konferere styret på et styreseminar, om de ønsker realitetsbehandling av saken, eller legge til grunn at vi har et gyldig vedtak fra 2016. Vi fikk et entydig svar fra styret om at de ønsker realitetsbehandling av saken, uttalte Fossland.

– Vil holde det åpent

Jonas Stein er styrerepresentant for midlertidig ansatte ved UiT. Han er knapp i sin kommentar til avstemmingen.

– Jeg heller mot å stemme for valgt rektor, sier han til Forskerforum.

Representant for fast vitenskapelig ansatte Margrethe Esaiassen vil ikke si om hun er for eller imot.

– Jeg vil holde det åpent, for jeg ønsker å få saken best mulig belyst. Jeg ser gode argumenter for begge løsningene, sier Esaiassen.

Ekstern styrerepresentant Stig Arild Slørdahl, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge, vil ikke kommentere saken før styremøtet onsdag. Han har bare dette å si:

– Behandlingen i styret vil alltid kunne påvirke de avgjørelsene som blir tatt i fellesskap, mener Slørdahl.