UiT svindlet for 12 millioner
LUKK

UiT svindlet for 12 millioner

Av Julia Loge

Publisert 20. desember 2019 kl. 09:23

En tilsynelatene riktig faktura lurte universitetet i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet ble i oktober utsatt for en avansert form for faktura- og betalingsbedrageri, skriver universitetet i en pressemelding.

UiT fikk en faktura på 1,2 millioner euro på e-post fra en utenlandsk leverandør som delbetaling av en røntgenmaskin. Fakturaen var korrekt og fra riktig leverandør, skriver UiT.

Annonse

Få dager senere fikk UiT en ny melding fra det som tilsynelatende var leverandøren, med ny faktura med oppdatert betalingsinformasjon og bekreftelser på dette. Endringen ble effektuert og betaling gjennomført i samsvar med UiTs rutiner.   

En uke etter utbetalingsdato ble det oppdaget at leverandøren likevel ikke hadde mottatt betalingen, og at UiT var utsatt for svindel. 

Politietterforsket

Samme dag ble svindelen meldt til politiet og til UiTs bankforbindelse. UiT har samarbeidet med politiet i forbindelse med etterforskningen. Saken er også under oppfølging av UiTs bankforbindelse.  

– Hendelser som dette utfordrer eksisterende systemer og rutiner, og vi ser at det er nødvendig å ha økt overvåkenhet ved større transaksjoner, spesielt ved kjøp fra utlandet, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT Norges arktiske universitet. 

Verken politiet eller Kripos har klart å avdekke hvem som står bak svindelen, og politiet sier saken er avsluttet.

– Det har vært utfordrende å etterforske saken. Undersøkelser tyder på at det er brukt falsk identitet. Og at det har internasjonale forgreininger, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Trude Kvanli til NRK.

Kunnskapsdepartementet er også informert, ifølge UiT.

Forsøkt svindlet før

UiT har tidligere fortalt at en ansatt fikk en e-post fra universitetsdirektøren i sommer som viste seg å være såkalt «direktørsvindel».

Her ber svindleren, som utgir seg for å være universitetsdirektør Jørgen Fossland, om bistand til en bankoverføring. Foto: E-post faksimile/UiT

Rådgiveren «ante ugler i mosen»:

– Det er jo ikke vanlig at jeg får e-post fra universitetsdirektøren, og jeg har heller ikke et inntrykk av at han ville valgt å gå frem på en slik måte. I tillegg har det vært flere historier i media om svindel på e-post og lignende de siste årene, så man har jo lært å være skeptisk både til e-poster på jobb og privat, sier Aleksander Knutsen.