Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Utestengte studenter kan studere ved BI

Av Julia Loge

Publisert 31. mai 2018

BI er ikke med i fellessystemet som varsler når en student er utestengt. Dermed kan studenter som er stengt ute fra BI melde seg til eksamener andre steder, og vice versa.

BI har nylig sendt en liste til universiteter og høyskoler om hvilke studenter som er utestengt fra dem. Listen er på papir fordi BI ikke har tilgang til et system som heter Rust, som de øvrige studiestedene bruker. Rust betyr «Register for utestengte studenter» og skal hindre at studenter som er utestengt kan søke seg til andre institusjoner.

Det fikk Universitetet i Bergen (UiB) til å reagere.

«[Det] skaper en åpenbar risiko for at studenter som skulle ha blitt nektet å ta eksamen her, likevel slipper til», skriver UiB i et brev til Ceres, som administrerer registeret.

Sender ikke lister

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Stølen bekrefter at BI ikke er koblet til Rust.

– Betyr det at studenter som er stengt ute fra andre steder kan studere ved BI, og omvendt, at studenter som er stengt ute fra BI likevel kan få opptak andre steder?

– Når det gjelder studenter som blir utestengt fra BI sender vi brev til andre institusjoner om dette, slik det ble gjort før Rust. På samme måte får vi brev fra andre institusjoner om utestengelser, svarer Rust i en epost til Forskerforum.

Ifølge brevet fra UiB mottok de en liste sist i 2014, og Magnus Wiig ved universitetsdirektørens kontor på UiB forteller at de ikke sender tilsvarende lister tilbake.

– Vi registrerer utstengte studenter i Rust i tråd med loven, så får det eventuelt være opp til BI å finne en løsning som gir tilgang til denne informasjonen sier Wiig.

Forskerforum har spurt BI hvordan de følger opp at de mottar lister fra de andre utdanningsstedene, og når de sist mottok liste fra for eksempel UiB, men ikke fått svar.

– Brev sendes fortløpende

Fakta

Årsaker til utestengelse

  • falske vitnemål
  • forstyrrende/plagsom atferd
  • farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervisning
  • fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk
  • utestenging etter skikkethetsvurdering

Kilde: Universitets- og høyskoleloven

UiB spør også hva som skjer dersom en student blir utestengt etter at listen er sendt inn, men før opptaket er ferdig. Stølen ved BI mener ikke at dagens løsning innebærer en uheldig treghet.

– I forhold til spørsmålet ditt om tidsperspektiv sendes brev om utestengte studenter andre institusjoner fortløpende etter at saken er ferdigbehandlet i klagenemda. Dette arbeidet ville antakelig ikke skjedd spesielt raskere om BI hadde vært en del av Rust, ettersom saken uansett må behandles ferdig i klagenemda før den kan registreres.

Rust sikrer også studentenes personvern på en annen måte enn papirlister sendt i posten, for studiestedene får først informasjon om en student hvis han eller hun søker seg til dem og informasjonen om studentene slettes så snart karantenetiden er over.

Vil inn

Det er lovpålagt for universiteter og høyskoler å være med i Rust, og det er grunnen til at Wiig skrev til Ceres om den manglende tilgangen. Stølen skriver til Forskerforum at de ønsker å bli med.

– BI er ikke koblet til Rust foreløpig, men vi har et ønske om å bli det, bekrefter Stølen.

Unit, det nye direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som har tatt over Ceres, bekrefter at BI er i en prosess for å komme inn i Rust.

  • Les mer: