Westerdalssaken:  – Studentene skal ikke bli skadelidende

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 31. januar 2017

Ansatte ved Westerdals har blitt forsikret om at høyskolen kan tåle erstatningskravene fra staten. – Nå ser vi frem til en avklaring, sier tillitsvalgt.

Lars-Sydnes-bw-1-600x800

– Vi som jobber her er veldig opptatt av å drive skolen på en god måte gjennom alt som skjer, sier førsteamanuensis Lars Sydnes. Foto: Westerdals Oslo ACT

– Det er klart det påvirker oss når det står mye negativt i pressen om arbeidsplassen vår. Nå ser vi veldig frem til å få avklart alle disse sakene, så vi vet hva vi har å forholde oss til, sier lokallagsleder i Forskerforbundet Lars Sydnes.

Begynner å bli hardhudet

Han forteller at de ansatte på Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) begynner å bli vant til at det stormer rundt høyskolen. Fredag 27. januar kom nok et millionkrav fra staten. Kunnskapsdepartementet krever ytterligere 22 millioner kroner tilbakebetalt. I alt har skolen fått tilbakebetalingskrav fra staten på 85 millioner kroner, som staten mener er ulovlig utbetalt.

– Nå begynner vi jo også å bli litt vant til at det kommer slike krav, så vi blir stående litt maktesløse på sidelinjen og se på at det skjer. Da disse sakene dukket opp første gang, ble det mye oppstyr, men nå tror jeg vi har blitt mer hardhudet, sier Sydnes.

Skolen tåler det

Han understreker at de ansatte er opptatt av at studentene ikke skal påvirkes av at høyskolen står midt oppe i en alvorlig utredning.

– Vi konsentrerer oss om det vi kan gjøre noe med. Vi som jobber her er veldig opptatt av å drive skolen på en god måte gjennom alt som skjer. Vi er veldig forpliktet overfor studentene. Vi er opptatt av å gi dem en best mulig utdannelse og at de ikke skal bli skadelidende, sier Sydnes.

Høyskoleledelsen har så langt ikke villet kommentere det siste kravet fra Kunnskapsdepartementet, men har tidligere varslet søksmål mot staten for å få erstatningsspørsmålet vurdert av retten. Sydnes opplever at ledelsen ønsker å rydde opp.

– Jeg har inntrykk av at ledelsen har håndtert saken på en god måte. Vi får fortløpende informasjon om kravene som dukker opp og hvordan det skal håndteres. Så langt har vi også fått forsikringer om at dette er noe skolen skal tåle, sier Sydnes og legger til: – Dette er jo ting vi har med oss inn etter at skolen har fusjonert. Det er gamle forpliktelser som følger med på lasset, men jeg har inntrykket av at ledelsen gjør sitt beste med å gjøre opp for gamle synder, så vi kan gå videre.

Selges til Kristiania

Mitt oppe i erstatningssakene er skolen også engasjert i nye forhandlinger om sammenslåing. Høyskolen Kristiania har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe Westerdals.

– Det gjør at det er veldig vanskelig å vite hva som blir de praktiske konsekvensene av kravene fra staten, blant annet fordi en større høyskole antageligvis vil tåle disse utgiftene enda bedre. Samtidig kan man vel regne med at forhandlingene om salgspris er vevet sammen med diskusjonen om hvordan man skal gjøre opp regningen fra staten.