Studenter forsøkte å jukse til seg utdanningsstipend for til sammen 24 millioner kroner.

Det skriver Lånekassen i en pressemelding.

Studenter som bor hos foreldrene sine har ikke krav på stipend. Likevel oppgir mange at de gjør det til Lånekassen. De prøver altså å jukse seg til penger de ikke har krav på.

Resultatet av Lånekassens bokontroll i fjor er nå klart. 47 000 studenter ble sjekket.  Studenter måtte dokumentere at de faktisk bodde borte i 2015, slik de hadde oppgitt. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine, som har rett til å få omgjort lån til utdanningsstipend.

Les også:  I 2002 ble bare én student tatt i eksamensjuks. Siden da har avsløringene eksplodert.

Fakta

Lån og stipend

  • Basisstøtten til studenter utbetales som lån, men 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen / fullført utdanning, hvis inntekt og formue har vært lavere enn de fastsatte beløpsgrensene.
  • Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine under utdanningen, som kan ha rett til utdanningsstipend.
  • Fulltidsstudenter kunne i kalenderåret 2015 få totalt 99 385 kr i basisstøtte, og i kalenderåret 2016 kunne de få 102 435 kr.
  • Omgjøring fra lån til stipend skjer vanligvis om høsten året etter at studenten besto eksamen / fullførte utdanningen sin. Omgjøring for utdanning bestått i 2016 skjer høsten 2017.
  • 295 600 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i 2016. Av disse oppga 272 300 at de var borteboere i hele eller deler av året. 43 000 av disse er med i årets bokontroll.

– 1 600 har ikke dokumentert at de hadde bodd borte i 2015. Studentene forsøkte å jukse til seg totalt 24 millioner kroner i utdanningsstipend, sier Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen i pressemeldingen.

Færre tatt i fjor

Men det var likevel 600 færre studenter som ble tatt i å forsøke å jukse til seg stipend i 2015 enn i 2014. Dette er en nedgang fra 4,6 prosent til 3,4 prosent av alle som ble kontrollert.

– Resultatet tyder på at bokontrollen virker. De aller fleste studenter er ærlige, men det er altså fortsatt en del som forsøker å jukse til seg et stipend de ikke har rett på, påpeker Andreassen.

Ny kontroll

I disse dager sender Lånekassen ut nye kontrollbrev til 43 000 studenter som studerer så nær foreldrene sine at de kunne ha bodd hjemme. De må dokumentere at de bodde borte i 2016.

Les også: Etter å ha levert denne oppgaven, ble studenten kastet ut av universitetet

– Brevene legges ut på Dine sider på lanekassen,no i løpet av de neste tre ukene, sier Andreassen.

Alvorlige konsekvenser

Studenter som blir tatt for å ha oppgitt til Lånekassen at de er borteboere uten å kunne dokumentere det, vil ikke få omgjort lån til utdanningsstipend, og kan dessuten miste framtidig støtte. Dokumentforfalskning, eller forsøk på dette, vil bli meldt til politiet.

– Studenter plikter ikke å melde flytting til folkeregisteret, så Lånekassen er avhengig av at studentene selv gir riktige opplysninger om hvor de bor. Å jukse til seg stipend er alvorlig misbruk av samfunnets velferdsgoder, sier Andreassen.

Les også:

– Utrolig flaut når ingen studenter har forberedt seg