216 millioner kroner til Fripro-prosjekter – sjekk listen
LUKK

216 millioner kroner til Fripro-prosjekter - sjekk listen

Av Lina Christensen

Publisert 18. juni 2024 kl. 10:22

19 prosent av de innsendte søknadene har fått tilslag, mot 5 prosent i 2022.

Forskningsrådet kunngjør i dag hvilke Fripro-forskningsprosjekter som blir tildelt støtte, melder Kunnskapsdepartementet. Pengene i Fripro-potten går til prosjekter som holder svært høy vitenskapelig kvalitet og der forskerne selv har kommet med ideene til forskningen.

– Forskerne som får støtte til sine prosjekter i dag spiller i den norske eliteserien. Her snakker vi fri, nysgjerrighetsdrevet forskning av aller høyeste kvalitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

For å løse den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet ble en rekke Fripro-tildelinger fryst eller redusert i 2022. Dette er dermed den første tildelingen siden 2022.

Universitetet i Oslo får støtte til flest nye prosjekter, totalt nesten en fjerdedel av potten på 216 millioner kroner. Se hele listen nederst i saken.

Kraftig innvilgelsesøkning

Siden forrige tildeling har regjeringen også innført tiltak for å få opp tilslagsprosenten og for å redusere tiden forskere bruker på å skrive søknader. Høsten 2023 ble det innført løpende søknadsmottak og -behandling. Dette innebærer at søknader kan sendes inn når som helst, og at søknadene blir behandlet utover året. I tillegg ble det innført karantene for søknader som scorer under et visst kvalitetsnivå.

Det er til nå sendt inn i underkant av 270 søknader til Fripro, og 111 av de innsendte søknadene er klar til vedtak. Det gir en innvilgelsesprosent på 19 prosent for denne runden, mot fem prosent i 2022.

I 2024 er det planlagt fire runder med tildelinger. Planen er å tildele inntil 225 millioner kroner per runde – til sammen 900 millioner i 2024.

Disse prosjektene har fått støtte

ProsjekttittelForskningsorganisasjonStøttebeløp (Beløp i 1000 kr.)
Forskerprosjekt for erfarne forskere  
Conflict-related attacks on education and children’s lost life opportunities (EdAttack)Institutt for fredsforskning12000
Fano manifolds, wall structures and torus fibrationsUniversitetet i Stavanger12000
Disorder Induced Ordering in Gallium Oxide
(DIOGO)
Universitetet i Oslo12000
Imaging the Big Bang through gravitational waves with LiteBIRDUniversitetet i Oslo12000
Endometriosis and adenomyosis throughout the life-courseFolkehelseinstituttet12000
NASTRAN: Numerical Analysis of STochastic tRANsportUniversitetet i Oslo11541
Viking to Christian Landscapes across the Norwegian Sea: Agricultural Trajectories and Resilience using sedaDNA and Fecal LipidsUniversitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet11976
Establishment of a long non-coding RNA (lncRNA) cell type enrichment atlas with a focus on endothelial enriched lncRNA functionUniversitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet10599
Developing mRNA vaccines to fight viral diseases in Atlantic salmonUniversitetet i Bergen11996
Reconstructions of UV-B radiation across the Laschamps Geomagnetic ExcursionUniversitetet i Bergen12000
Cytokine autoantibodies reveal monogenic inheritance of endocrine autoimmunityHelse Bergen HF12000
Recording Explosive Munitions for the analysis of WAR crimesInstitutt for fredsforskning11999
Duplicate Divergence in three DimensionsNorges miljø- og biovitenskapelige universitet12000
Cosmic Dust Injection into the Upper Earth AtmosphereUniversitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet11997
   
Forskerprosjekt for tidlig karriere  
Influence of land-use changes on ecosystem services: crop pollination services, and nature connectedness of people in tropical AsiaNorges miljø- og biovitenskapelige universitet7894
Photography as a Survival and Diaspora-Building Tool in the Aftermath of 1915Universitetet i Oslo8000
An Architecture of Chronic Illness:  A Critical Exploration of Norwegian Buildings and Bodies from Post-war to Post-pandemicNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet7999
IslandParadox – Unraveling the Paradox of Genetic Diversity in Isolated Oceanic LineagesUniversitetet i Oslo8000
Worm Forest EcoSysTems in Arctic hydrothermal vents and cold seepsUniversitetet i Bergen8000
   
Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet  
The Fora of Rome and their Christian Graffiti (4th-8th centuries)Universitetet i Bergen4800
Vulnerability of Nordic bat species to climate change: identifying seasonal bottlenecks across latitudes (NordBats)Norges miljø- og biovitenskapelige universitet4799

Les også: