Dette vil Forskningsrådet gjøre for å øke andelen innvilgede søknader.
LUKK
Annonse
Annonse

Forskningsmidler:

Dette vil Forskningsrådet gjøre for å øke andelen innvilgede søknader.

Av Lina Christensen

Publisert 20. januar 2023 kl. 10:17

Forskningsrådet har to forslag: løpende søknadsfrist og karantene.

I fjor fikk kun 5, 3 prosent av søkerne til Fripro-tildelingen, banebrytende forskning, tilslag. Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet beskjed om at tilslagsprosenten på søknader om forskningsmidler må være minst 25 prosent. Hensikten er å redusere tidsbruken på søknader som ikke blir noe av.

Etter å ha arbeidet med ulike tiltak, har Forskningsrådet nå landet på to forslag for å øke tilslagsraten. Det melder Khrono.

  • Løpende søknadsfrist og søknadsbehandling med karenstid.
  • Karantene

Skal fordele midler utover hele året

Forslagene ble presentert av administrerende direktør Mari Sundli Tveit på et innspillsmøte med rektorene ved universiteter og høyskoler og forskningsinstituttene torsdag. Forslagene skal styrebehandles 10. februar og er ennå ikke vedtatt. Hvis forslagene blir vedtatt, vil de tre i kraft ved neste utlysningsrunde, ifølge Khrono.

Direktør Mari Sundli Tveit sier at de har sett hvordan andre land gjør det.

– Èn effekt vi ser er at når forskere kan sende inn søknader når som helst, vil det redusere antallet søknader. I dag er det slik at forskerne har én frist i året, og da blir det et sterkt insitament til å sende inn søknad til den fristen, sier hun til Khrono.

Forslaget innebærer en karenstid på 12 måneder for alle søkere fra de har sendt søknaden. Sundli Tveit sier de skal fordele midler utover hele året, slik at det ikke blir en fordel å søke seint eller tidlig.

Søknadssirkuset
Les også:
Søknadssirkuset

Andre karaktergrenser for unge forskere

Det andre tiltaket handler om snittkarakter og ligner på praksisen til Det europeiske forskningsrådet (ERC).

– Det betyr for eksempel at for den søknadstypen som heter Fornyelse, så må du ha en karakter høyere enn 5,5 for å unngå karantene. Får du mellom 3 og 5,5 i karakter, så får du ett års karantene. Er karakteren enda dårligere, blir det to års karantene, forklarer Sundli Tveit til nettavisen.

Forskningsrådet foreslår at andre karaktergrenser skal gjelde for de unge forskertalentene: Hvis karaktersnittet er høyere enn 4,5 får man ikke karantene. Et snitt på 4,5 eller lavere resulterer i ett års karantene.

I tillegg foreslår Forskningsrådet å innføre en pool med faste eksperter for å sikre kontinuitet i tilbakemeldingene til søkerne.

Les også: