Avlyser julebord ved UiO
Annonse

Avlyser julebord ved UiO

Av Lina Christensen og Jørgen Svarstad

Publisert 7. desember 2021

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo anbefaler å avlyse sosiale sammenkomster.

Mandag 6. desember gikk SV-fakultetet ut med en anbefaling om å avlyse sosiale sammenkomster og julebord.

– Det er en anbefaling og ikke et pålegg, så kan man velge om man vil følge det eller ikke, sier dekan Anne Julie Semb.

Annonse

– Vi tenkte slik at når smittetallene er som de er, så er dette en lavthengende frukt. Det er ikke slik at vi ikke tror det er hyggelig for folk å møte hverandre, men gitt smittesituasjonen, så tenkte vi at det er lurere for folk å la være.

I de nye anbefalingene fra fakultetet står det:

«Fakultetet anbefaler å avlyse sosiale sammenkomster / julebord inntil videre. Fakultetets Julesherry 17/12 avlyses.  Vi anbefaler  ikke at testing av deltagere brukes som et tiltak for å kunne gjennomføre sosiale arrangementer. Vi har erfart at bruk av selvtester i forkant av sosiale arrangementer ikke gir tilstrekkelig trygghet for deltageren og smitte at kan forekomme».

Forskerforum har spurt de fire andre største fakultetene om hva de anbefaler.

Ved Det juridiske fakultet er flere arrangementer avlyst.

– Noen juleavslutninger er allerede avholdt, men i lys av utviklingen i smitten de siste dagene har flere planlagte arrangementer blitt avlyst. Vi forholder oss hele tiden til myndighetenes og UiO sine regler, sier dekan Ragnhild Hennum i en skriflig kommentar.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet opplyser at de ikke sendt ut noen anbefaling om å avlyse årets julebord. Men de har sagt at enhetene må tilrettelegge for eventuelle arrangementer og juleavslutninger i tråd med smittevernreglene. Fakultetsadministrasjonen har valgt å avlyse julelunsjen som var planlagt i neste uke.

Ved HF-fakultetet sier dekan Frode Helland sier de forholder seg til UiOs sentrale koronatiltak. Han kan imidlertid fortelle at julebordet til fakultetssekretariatet ved HF er avlyst.

Universitetet i Oslo oppdaterte sine koronaanbefalinger 3. desember:

«Antallsbegrensning på 600 med kohorter på 200 for innendørs arrangement uten faste tilviste plasser. Plikt til å registrere gjester for å varsle om mulig smitte for serveringssteder. Krav om sitteplasser og bordservering av alkohol.»

Les også: