Bare én av ti kjønns­forskere er menn
LUKK

Bare én av ti kjønns­forskere er menn

Av NTB

Publisert 17. november 2022 kl. 13:27

Det er svært skjev kjønnsbalanse blant norske kjønnsforskere. Det kan føre til at temaer som angår menn ikke blir forsket på.

Det mener både Likestillingsombudet, Mannsforum og forskerne selv, skriver Khrono.

Bare fem av 56 forskere ved de fem kjønnsforskningssentrene ved norske universiteter er menn. Det viser en opptelling Khrono har gjort. Noen av forskerne identifiserer seg verken som menn eller kvinner, får Khrono opplyst. Det er ingen mannlige professorer og kun én mannlig forsker er fast ansatt.

Kjønnsforskere studerer blant annet hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter i samfunnet, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk.

– Det finnes nesten ikke et miljø i akademia som er så kvinnedominert og lite likestilt som kjønnsforskningen. Det gjør at forskningen blir haltende, at den ikke treffer. Man har ikke grunnforståelsen for hvordan menn opplever likestillingsutfordringer i livet, sier Guttorm Grundt. Han er styremedlem i Mannsforum, en organisasjon for menns stemme i likestillingsdebatten.

Forskningssentre Khrono har snakket med sier de ønsker seg flere menn, og de er enige at kjønnsskjevheten kan få negative konsekvenser for forskningen.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, har 18 kvinner og tre menn blant de vitenskapelig ansatt. Leder Inger Skjelsbæk ved senteret forsikrer at de er opptatt av at det skal være kjønnsbalanse i kjønnsforskningen.

– Vi er ikke perfekte og har sikkert ikke kommet langt nok. Jeg er helt enig i at det å fokusere på kjønn handler om menn og kvinner og «kjønnede» opplevelser og perspektiver, enten de er i kategorien mann, kvinne eller ikke-binære.

  • Les også: