Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Lønnsoppgjør 2019

Brudd i statsoppgjøret

Av Julia Loge

Publisert 1. mai 2019

– Statens tilbud var ikke godt nok på verken lønn eller pensjon, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

YS Stat, LO, Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene med staten. Dermed må de møte hos Riksmekleren i slutten av mai.

– Unio brøt forhandlingene fordi det aldri kom på bordet et tilbud som var akseptabelt på verken lønn eller pensjon, sier leder av Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

LO, YS og Akademikerne brøt først

Fristen for å komme til enighet i årets lønnsoppgjør i staten var satt til midnatt 30. april, og partene brøt kl. 20.45, ifølge Kommunal og moderniseringsdepartementet.

– Vi hadde håpet å komme til enighet gjennom forhandlinger, men det gikk ikke. Lønnsoppgjøret går nå til mekling, og vårt mål er å komme til omforente løsninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det var LO Stat, Akademikerne og YS Stat som først valgte å bryte forhandlingene. Fordi statens siste tilbud forutsatte aksept blant samtlige fire hovedsammenslutninger, brøt også Unio forhandlingene, skriver Kommunal- og moderniseringdepartementet.

Tøffe forhandlinger om pensjon

Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet, var blant annet uenighet om fordelingen av den disponible rammen, samt spørsmål knyttet til pensjon.

Blant Unios krav i oppgjøret var at taket skulle fjernes for hvor mye av de variable lønnstilleggene som er pensjonsgivende. Det er ekstra viktig i den nye pensjonsordningen.

Også Akademikerne oppgir pensjon som årsak til bruddet.

– Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både oppsiktsvekkende og skuffende, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam i en pressemelding.

Til mekling

Samtlige fire hovedsammenslutninger valgte å bryte forhandlingene før fristen gikk ut. Oppgjøret i staten går nå til Riksmekleren.

Det er satt av tre dager til mekling fra 21. mai. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik fra 24. mai.

Også brudd i kommunene

30. april var også frist for to andre lønnsoppgjør. Mens det ble enighet i Oslo kommune, ble det brudd i resten av kommunal sektor. Det er fra før brudd i forhandlingene i offentlige helseforetak.