Dagpenger: Nytt gjennomslag for stipendiater
LUKK

Dagpenger: Nytt gjennomslag for stipendiater

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 30. august 2011 kl. 09:00

Stipendiater som søker dagpenger, har risikert å vente ni uker for lenge på å få innvilget dagpenger. Nå jenker Nav seg igjen.

dagpenger--nytt-gjennomslag-for-stipendiater

Fakta
<

 


Forskerforbundet kan innkassere nok en seier på vegne av arbeidsløse doktorgradskandidater. Fra og med 1. juli i år er det slutt på en av Navs særbehandlinger – at stipendiater som har levert inn avhandlingen, ikke får dagpenger i seks uker i forkant av disputasen. 

Les også: Krever dagpenger til doktorgradskandidater og 
Snuoperasjon for doktorgradskandidater

Argumentet fra Navs side har vært at det tar seks uker å forberede seg til disputasen, og at man ikke kan motta dagpenger så lenge man er under utdanning. Forskerforbundet har imidlertid hevdet, og vunnet frem med, at forberedelsestiden til disputasen er to uker.

Ikke helt i mål

Tidligere i år fikk Forskerforbundet også gehør i Arbeidsdepartementet for at stipendiater skal slippe karantene i åtte uker etter endt doktorgrad. Denne karanteneordningen er til for å unngå at ordinære studenter søker om dagpenger i sommerferier mellom semestrene. Stipendiater likebehandles nå med andre og får kun karantene i tre uker.

 Leder av Fagpolitisk avdeling i Forskerforbundet Bjørn T. Berg er svært fornøyd med resultatet så langt og takker både Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsdepartementet for løsningsvilje.

– Uten den politiske velviljen hadde det ikke vært mulig å løse denne saken så fort.

Berg forteller at det gjenstår ett punkt hvor Forskerforbundet mener Nav behandler doktorgradskandidater for strengt: at de som ikke har fullført doktorgraden i stipendperioden og jobber med den på fritiden ved siden av å være arbeidssøker, skal få rett til dagpenger.

– Regulerer fritiden

– Regelverket sier at dagpenger ikke skal finansiere utdanning, men det finnes en unntaksbestemmelse: Den innebærer at du må være reell arbeidssøker og villig til å ta ethvert arbeid. Samtidig må progresjonen være vesentlig redusert, sier Berg, som mener Nav ikke tar høyde for at stipendiater kan rammes av unntaket.

Per i dag praktiserer Nav denne regelen konsekvent med avslag, mens Arbeidsdepartementet har bedt Nav om å undersøke om det gjøres en konkret vurdering i hver sak. Trygderetten har også kommet til at Nav praktiserer regelverket for strengt.

– Det er helt urimelig å ha regler for hva folk skal gjøre på sin egen fritid, sier Berg og forteller at saken vil følges opp utover høsten.

Denne saken er hentet fra papirutgaven av Forskerforum nr. 7/10. Hele bladet kan lastes ned som pdf her