Dette skjer med streikeutsatte arbeidsoppgaver
LUKK

Dette skjer med streikeutsatte arbeidsoppgaver

Av Lina Christensen

Publisert 6. juni 2024 kl. 14:34

– Nå må jeg nedprioritere forskning, og gjøre mastersensur i stedet, sier Alexander Kristoffersen Lykke.

Da det ble tvungen lønnsnemnd tidlig onsdag morgen, tok Alexander Kristoffersen Lykke umiddelbart opp arbeidet han hadde satt på vent i halvannen uke som streikende.

– Jeg er en forsker som er tidlig i karrieren, og de dagene jeg har mistet går eksklusivt utover forskningstiden, sier Lykke, som er språkforsker ved Oslomet.

En muntlig eksamen måtte vike på grunn av streiken. Det får han nå overtidsbetalt for å ta igjen. Ellers har streiken primært rammet egen forskningstid, forteller han.

– FoU er et gode for samfunnet, men på kort sikt går tapet av arbeidstid mest utover meg selv.

Mastersensur og undervisning, kommer han ikke unna. Det er absolutte frister, forteller han.

– Nå må jeg nedprioritere forskning, og gjøre mastersensur i stedet.

Men da Forskerforum ringer ham onsdag ettermiddag, har han ikke sjekket epost hele dagen. Han må nemlig rekke deadline til to konferanser han skal på.

– Det har jeg gått og tenkt på under hele streiken. Heldigvis er en av konferansene norsk og har utsatt konferansen med ti dager. Men jeg må antagelig jobbe overtid.

– Skal ikke pålegges ekstraarbeid

Hva skjer med arbeidsoppgavene som har blitt streikeutsatt? Vi spør en lokal tillitsvalgt.

– De som nå er tilbake, skal jobbe ordinær arbeidsdag, men man skal ikke pålegges flere arbeidsoppgaver, sier Knut Augedal, seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo og lokal tillitsvalgt.

Det er altså ikke streikebryteri å ta opp igjen oppgaver som ble satt på vent under streiken, men man skal ikke være pålagt merarbeid. I en e-post til sine medlemmer skriver Forskerforbundet at streikepåvirkede oppgaver skal kompenseres, fortrinnsvis som overtid. 

– Hvis det som ikke har blitt gjort skal prioriteres må kanskje noe annet vike, sier Augedal.

– Hva hvis man må jobbe kvelder og helger for å rekke en deadline man nå har fått dårligere tid til?

– I utgangspunktet bør arbeidstaker gå i dialog med leder og se om det er mulig å sette til side noen oppgaver for å kunne rekke deadline uten å jobbe overtid, sier han og fortsetter:

– Men det er nødvendigvis noen artikler som man ikke får skrevet, eller konferanser man ikke får deltatt på, fordi streiken kom beklagelig, men det er slik en streik fungerer.

– Vi fikk sagt fra

– Var det verdt å streike?

– Vi føler vi fikk sagt fra ganske klart hva vi mener om prosessen. Resultatet fra nemnda er ikke klart før et godt stykke ut på høsten. Men vi nådde fram med budskapet om at vi føler oss motarbeidet. Sånn sett var det verdt det, sier Augedal.

Alexander Kristoffersen Lykke sier seg enig.

– Streikeaktivitetene har fremstått som meningsfulle, sier han og legger til:

– Jeg kan med hånden på hjertet si at forskere har dårlig lønn sammenlignet med kompetanse og ansvar, sier Lykke.

Les også: