Disse skal avgjøre fremtiden til Nord universitet
LUKK
Annonse
Annonse

Disse skal avgjøre fremtiden til Nord universitet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 23. februar 2022

Dette er den sakkyndige komiteen som skal vurdere ph.d.-programmet ved Nord universitet. Hvis programmet ikke blir godkjent, blir universitetet degradert til høyskole.

Om Nord universitet skal få lov til å fortsette å kalle seg universitet, avhenger av om ph.d.-programmet deres i profesjonsvitenskap blir godkjent av organet Nokut.

De har fått to år på å rette opp manglene. Nå skal en sakkyndig komite vurdere om det er godt nok. Hvis svaret er nei, og Nokut-styret er enig, har ikke Nord universitet mange nok ph.d.-programmer til å kunne kalle seg universitet.

Nokut foreslår at den samme sakkyndige komiteen som vendte tommelen ned sist, skal fortsette. Men de har utvidet med ett medlem, som er professor Elaine Munthe ved Universitetet i Stavanger.

Dette er Nokuts forslag til medlemmer. De gir universitetet frist til 25. februar med å komme med eventuelle kommentarer til forslaget, skriver de i et brev til universitetet.

Elaine Munthe, professor og senterleder, Universitetet i Stavanger

Elaine Munthe er professor i pedagogikk og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun var dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS, fra 2013-2019. Munthe har blant annet også ledet Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningsreformen (2010-2015) og en evaluering av lærerutdanning i Danmark (2018). Videre har hun blant annet vært medlem av en sakkyndig komité som vurderte et ph.d.-program ved Jönköping Universitet, har vært programstyremedlem/styreleder i Forskningsrådet og har flere nasjonale og internasjonale verv innen utdanning og forskning

Inga Bostad, professor ved Universitetet i Oslo

Inga Bostad er professor i filosofi ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) og professor 2 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun var prorektor ved UiO 2009–2013 og viserektor 2006–2009, og har også vært direktør på Norsk senter for menneskerettigheter (UiO), skriver Nokut.  Bostad var komitéleder for komiteen som vurderte det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges Handelshøyskole for Nokut i 2018. Hun har erfaring som veileder for ph.d.-studenter og som medlem i bedømmelseskomiteer. Hun har flere nasjonale og internasjonale verv innen utdanning og forskning.

Kirsten Frederiksen, lektor og viseinstituttleder ved Aarhus Universitet

Kirsten Frederiksen er lektor og viseinstituttleder for utdanning ved Institutt for folkehelse ved Aarhus Universitet, hvor hun også har vært studieleder for to mastergradsprogrammer og leder for studieutvalget. Hennes forskning er innen vitenskapsfilosofi, helse og pedagogikk og utdanning. Frederiksen har erfaring som veileder for ph.d.-studenter og som medlem i bedømmelseskomiteer. Hun har flere nasjonale verv innen sykepleieres videreutdanning.

Hans Rystedt, tidligere professor ved Göteborgs universitet

Hans Rystedt har bakgrunn som professor i pedagogikk ved Göteborgs universitet. Han har vært studieleder ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet blant annet for «Doctoral School in Educational Sciences». Han har også vært medlem av bedømmelseskomiteer både i Norge og Sverige.

Stephen Sirris, professor ved VID vitenskapelig høgskole

Stephen Sirris er professor i organisasjons- og ledelsesfag ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole. Han var 2019-2021 studieleder for masterprogrammet i verdibasert ledelse. Han er leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon. Han er cand.theol., cand.musicae og har vært ph.d.-student ved VID hvor han disputerte i oktober 2019 på en avhandling som utforsker ledelsen av profesjonsutøvere i kunnskapsorganisasjoner.

Tar sikte på avgjørelse før sommeren

Det var i november 2019 at komiteen la frem en rapport som sa at programmet ikke oppfyller kravene. Nokuts styre var enige i dette og ga universitetet to år på å rette opp manglene. Universitetet har nå sendt en rapport over hva de har gjort med programmet siden sist, som altså denne komiteen skal vurdere. Så sendes saken til Nokuts styre for endelig avgjørelse.

Nokut har tidligere uttalt at de tar sikte på å avgjøre saken før sommeren.

Les også: