Disse studentene bruker mest og minst tid på studiene
LUKK
Annonse
Annonse

Disse studentene bruker mest og minst tid på studiene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. februar 2019

Norske studenter brukte i fjor 34,5 timer i uka på studiene. Og det er de som studerer for å bli tannleger som bruker aller mest tid, viser undersøkelsen Studiebarometeret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitetet i utdanningen).

Odontologistudentene brukte i fjor 47,7 timer i snitt på studier i uka. Av dette var 20,6 timer egenstudier, mens resten organiserte læringsaktiviteter. På de neste plassene kommer medisin-,  politi- og arkitekturstudentene.

Annonse

Samtidig er disse, med unntak av arkitekturstudentene, blant de som har mest organisert undervisning.

Her er oversikten over hvor mye tid de ulike studentgruppene bruker på studier i uka:

Minst tid på studier bruker sosiologistudentene (25,2 timer) etterfulgt av idretts- og antropologistudentene. Men disse har også få timer med organiserte læreaktiviteter.

Iselin Nybø: – Lista er lagt for lavt

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener at lista er lagt for lavt på noen studier.

– I de fagene der antallet timer er lavt, bør en skru opp forventningene, sier hun.

– Lista er lagt for lavt hvis du kan studere i 20-30 timer i uka og slippe unna med gode karakterer, mener hun.

Nokut undersøker hvert år studentenes tidsbruk, og det er få store endringer i år sammenlignet med tidligere år. Også i fjor var det odontologi -, arkitektur- og medisinstudentene som lå på topp.

De som leste mest på egen hånd var  i år de som studerte rettsvitenskap, fysikk og arkitektur.

  • Les også: