Disse studentene bruker mest og minst tid på studiene
LUKK

Disse studentene bruker mest og minst tid på studiene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. februar 2019 kl. 08:21

Norske studenter brukte i fjor 34,5 timer i uka på studiene. Og det er de som studerer for å bli tannleger som bruker aller mest tid, viser undersøkelsen Studiebarometeret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitetet i utdanningen).

Odontologistudentene brukte i fjor 47,7 timer i snitt på studier i uka. Av dette var 20,6 timer egenstudier, mens resten organiserte læringsaktiviteter. På de neste plassene kommer medisin-,  politi- og arkitekturstudentene.

Samtidig er disse, med unntak av arkitekturstudentene, blant de som har mest organisert undervisning.

Her er oversikten over hvor mye tid de ulike studentgruppene bruker på studier i uka:

Minst tid på studier bruker sosiologistudentene (25,2 timer) etterfulgt av idretts- og antropologistudentene. Men disse har også få timer med organiserte læreaktiviteter.

Iselin Nybø: – Lista er lagt for lavt

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener at lista er lagt for lavt på noen studier.

– I de fagene der antallet timer er lavt, bør en skru opp forventningene, sier hun.

– Lista er lagt for lavt hvis du kan studere i 20-30 timer i uka og slippe unna med gode karakterer, mener hun.

Nokut undersøker hvert år studentenes tidsbruk, og det er få store endringer i år sammenlignet med tidligere år. Også i fjor var det odontologi -, arkitektur- og medisinstudentene som lå på topp.

De som leste mest på egen hånd var  i år de som studerte rettsvitenskap, fysikk og arkitektur.

  • Les også: