Fafo-forsker: Lavtlønte kom best ut av streiken
LUKK

Lønnsoppgjøret 2023:

Fafo-forsker: Lavtlønte kom best ut av streiken

Av Julia Loge / NTB

Publisert 21. april 2023 kl. 10:03

Det er de med lavlønnstillegg som kommer best ut av lønnsoppgjøret etter at streiken ble avsluttet, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

I enigheten mellom LO og NHO blir lavlønnstillegget økt til tre kroner i timen. For dem uten lokal forhandlingsrett, økes det til 4 kroner timen.

– Med det nye lavlønnstillegget og generelle tillegget, er det de som får lavlønnstillegg som kommer best ut, det er i bransjer hvor det i gjennomsnitt er lav lønn, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til E24.

Den andre gruppen som trekkes fram som vinnere, er dem som ville ha hatt problemer med å få gjennomslag i lokal forhandlinger.

– Dette er et oppgjør som vil gi kjøpekraftsforbedring. Ser man på summene så har det aldri vært så høye generelle tillegg. Det er lenge siden man har sett så høye lønnstillegg sier Nergaard.

Rammen forble 5,2 prosent

Fakta
Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.

Ramme for oppgjøret: 5,2% (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%)
Streiken startet mandag morgen og ble avblåst torsdag kveld. Da var 22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer i streik og både LO og YS hadde varslet en opptrapping fredag.

I avtalen LO og YS har inngått med NHO, er det enighet om en ramme på 5,2 prosents lønnsvekst, men at en større andel av det gis i sentrale tillegg.

– Et historisk godt resultat, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun legger til at også hennes medlemmer nå er glade for at streiken er over.

Rammen ble altså den samme som den som lå på bordet da det ble brudd i meklingen på søndag, en det gis 0,2 prosentpoeng mer i sentralt tillegg og et lavlønnstillegg på 3 kroner.

– Vi har fått en veldig god lavlønnsprofil på plass. Det var et av de aller viktigste kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier Følsvik.

Første streik i mellomoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det er første gang det er en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

Sist gang hele LO gikk til streik, var i 2000. Også den gang streiket arbeiderne for mer lønn – og i likhet med dagens streik raste mange over høye lederlønninger.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet har vært mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.

  • Les mer: