Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Fjerner lønnstabellen for Akademikerne

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 29. april 2017

Det ligger an til reallønnsvekst for statlig tilsatte etter enighet i tarifforhandlingene. Akademikerne fikk fjernet lønnstabellen og lønnstrinnene i sine forhandlinger.

Natt til lørdag kom det til enighet om årets lønnsoppgjør i staten. Rammen for årets oppgjør er på 2,4 prosent – et resultat partene tror vil gi reallønnsvekst.

– 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I 2017 krevde vi reallønnsvekst. Det har vi nå fått, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn antatt, sier leder av Unio stat Petter Aaslestad i en kommentar. Han er også leder av Forskerforbundet.

I 2016 endte lønnsveksten på 2,4 prosent for statsansatte, mens prisveksten ble 3,6 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Beregningsutvalget anslår i år at konsumprisindeksen vil øke med 2 prosent i 2017.

Mer lokalt

Partene er også enige om at en større andel av oppgjøret skal fordeles lokalt. Staten gikk inn i forhandlingene med et ønske om at alt skulle fordeles lokalt, som var i tråd med Akademikernes ønske. Unio, LO og YS har imidlertid ønsket at mer skal gå til sentrale tillegg. Resultatet gir en fordeling 65 prosent i lokalt fordelte tillegg og 35 prosent til generelle tillegg for de tre hovedorganisasjonene.

– Unio har også fått et resultat med en fordeling mellom sentral og lokal pott og prosentvise generelle tillegg som vi er forøyd med, sier Aaslestad.

I den separate avtalen med Akademikerne er det imidlertid avtalt at hele rammen skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene. Staten og Akademikerne er også enige om at hovedlønnstabellen avvikles. Det innebærer at lønn etter lønnstrinn fjernes, og at de ansatte får oppgitt sin lønn kun i kroner.

Modernisering av lønnssystemet

– Årets oppgjør er enda et skritt i retning av et moderne lønnssystem. Vi er fornøyd med at alle lønnstillegg i sin helhet går til lokale forhandlinger. Årets resultat er akseptabelt med begrensede midler til rådighet, sier leder i Akademikerne stat Anders Kvam i en pressemelding.

– Vi har oppnådd mye, men skulle gjerne kommet enda lenger med moderniseringen – blant annet knyttet til lønnsrammer og stillingskoder. Dette vil vi fortsette å jobbe for, sier Kvam.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier han er glad for en enighet innen en forsvarlig ramme.

– En større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt. Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.

Partene er også enige om å videreføre arbeidet med modernisering av lønns- og forhandlingssystemet frem mot hovedoppgjøret i 2018.

Protokoll og tabeller for oppgjøret finner du her.