Forskningsrådet har brukt 200.000 på database for å promotere kvinnelige toppforskere. Men selv hadde de ingen forslag til norske navn.
LUKK
Annonse

Forskningsrådet har brukt 200.000 på database for å promotere kvinnelige toppforskere. Men selv hadde de ingen forslag til norske navn.

Av Julia Loge

Publisert 20. februar 2022

Sverige har 244 navn på listen over kvinnelige toppforskere. Norge har bare 17.

Siden 2020 har Forskningsrådet vært norsk partner i Academia Net, en database som skal promotere kvinnelige toppforskere. Det er partnerne som kan nominere kandidater, men Forskningsrådet har ennå ikke sendt inn noen forslag. Resultatet er at listen inneholder 244 forskere i Sverige, men bare 17 i Norge.

Nederst i saken ser du hvilke forskere ved norske institusjoner som står på listen.

Områdedirektør Jesper Simonsen i Forskningsrådet sier at de ikke har kommet ordentlig i gang siden de ble med i samarbeidet i 2020.

– Vi har ikke kommet helt av startblokken, sier han.

Databasen har ambisjoner om å legge til ytterligere 750 forskere i år, og det svenske Vetenskapsrådet planlegger å nominere 274 nye. Simonsen har ikke like klare tall for norske ambisjoner.

– Vi var relativt nyinnmeldte da pandemien satte inn. Vi vil nå delta i nettverkets aktiviteter, blant annet ved å nominere norske kvinnelige forskere til nettverkets database, svarer han.

Jesper Werdelin Simonsen Foto: Forskningsrådet

Han forteller at de støtter initiativet med 110.000 kroner i året.

­– Det er ikke et kjempebeløp, men et godt initiativ fra våre søsterorganisasjoner i andre land, sier Simonsen.

Skal nominere

Fakta
Academia Net
• Database med over 3200 kvinnelige forskere fra 18 europeiske land.
• 43 forskningsråd og vitenskapsakademier i Europa er partnere.
• Det er partnerne som kan nominere oppføringer fra sitt dekningsområde.
• Ifølge Academia Net er det 20.000 oppslag i måneden i databasen.
• Budsjettet i fjor var 275.500 euro.
– Vår tanke er å få med de fremste innen sitt felt i hvert land, og det tror jeg at vi har lykkes med, sier databasens administrative leder, Simona Isler i Swiss National Science Foundation (SNSF) til den svenske Tidningen Curie.  

Områdedirektør Jesper Simonsen forteller at Forskningsrådet kommer til å ta kontakt med universiteter og høyskoler for å få forslag, og sende inn dem som passer til kravene, og så er det en komité i Academia Net som vurderer kandidatene.

Ingen henvendelser, ennå

Databasen ble startet i 2010 av Robert Bosch Stiftung og forlaget Spektrum der Wissenschaft for å øke andelen kvinner i ekspertpaneler, utredningsgrupper og styrer.

Det finnes flere databaser som deler formålet om å synliggjøre kvinnelige toppforskere, men forskjellen her er at de må nomineres av forskningsinstitusjoner etter et sett kriterier, som priser, patenter og stipender.

Andrea Bender tror få henvendelser kan skyldes at profilen hennes melder interesse for få oppgaver i et smalt felt. Foto: Eivind Senneset for Universitetet i Bergen

Forskerforum har snakket med flere av de norske forskerne på listen, men ikke funnet noen som har fått noen henvendelser som har vært begrunnet med oppføring i denne databasen.  

En av dem er professor Andrea Bender ved Universitetet i Bergen. Hun har stått på listen siden 2010.

­– Jeg tror at det kan være en veldig nyttig ressurs, sier Bender til Forskerforum.

Simonsen i Forskningsrådet har troen på at denne databasen kan bli brukt, fordi det er så høye krav for å komme på listen.

Disse forskerne kommer opp når man søker på Norge:

 • Anna Lisa Ahlers, står oppført med UiO, men jobber ikke der, nominert fra Tyskland
 • Andrea Bender, jobber ved Universitetet i Bergen, nominert fra Tyskland
 • Catherine A Bradley, jobber ved Universitetet i Oslo, nominert fra Sveits
 • Astrid de Wijn, jobber ved NTNU, nominert fra Sverige
 • Ira Didenkulova, jobber ved UiO, nominert fra Estland
 • Ingrid Lossius Falkum, jobber ved UiO, nominert fra Sveits
 • Katja Franko Aas, jobber ved UiO, nominert fra ERC
 • Carola Freiin von Villiez, jobber ved UiB, nominert fra Tyskland
 • Ursula Gibson, tilknyttet NTNU, nominert fra Sverige
 • Birgit Kopainsky, jobber ved UiB, nominert fra Sveits
 • Siri Leknes, jobber ved UiO, nominert fra Sveits
 • May-Britt Moser, jobber ved NTNU, nominert fra Tyskland
 • Katarzyna Nawrotek, står oppført med UiO, men jobber ikke der, nominert fra Polen
 • Hedvig Nordeng, jobber ved UiO, nominert fra ERC
 • Marie E. Rognes, jobber ved Simula, nominert fra Sveits
 • Francesca Verones, jobber ved NTNU, nominert fra Sveits
 • Kristine Beate Walhovd, jobber ved UiO, nominert fra ERC
 • Les også: