Frp vil kutte studieplasser i juss og økonomi
LUKK

Statsbudsjettet:

Frp vil kutte studieplasser i juss og økonomi

Av Julia Loge

Publisert 9. november 2020 kl. 17:09

Satser heller på studieplasser i medisin og sykepleie.

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett. Men regjeringen har ikke flertall og må forhandle fram en løsning med andre partier, sannsynligvis tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet. I dag kom Fremskrittspartiets forslag til endringer.

2250 nye studieplasser

Partiet gjentar kravet om at «finansieringssystemet for universiteter og høyskoler må endres slik at arbeidsmarkedets behov og jobb etter studiet blir en faktor».

Frp legger også inn et forslag om et hurtigarbeidende utvalg som sammen med Universitets- og høyskolerådet skal beregne hva som er korrekt nivå på finansieringen av det 5. året for lærermaster, og komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett.

Innenfor høyere utdanning foreslår Frp:

 • 250 nye studieplasser i medisin: 36,25 millioner kroner
 • 2500 nye studieplasser i sykepleie: 140 millioner kroner
 • Kutte 500 studieplasser, primært i juridiske og økonomisk-administrative fag: – 50 millioner kroner.
 • Kutte i DIKU: – 5,251 millioner kroner
 • Kutte i Unit: – 6,398 millioner kroner
 • Kutte i Kunnskapsdepartementets driftsutgifter: -50 millioner

Prioriterer oljeforskning

Forskningsbudsjettene avgjøres ikke av Kunnskapsdepartementet alene, mange andre departementert bidrar med midler til forskning. Miljøforskningsinstituttene fikk økt grunnbevilgning i regjeringens forslag til statsbudsjett, men «Fremskrittspartiet er opptatt av at forvaltningen bruker bevillingene effektivt og prioriterer sine oppgaver, og har derfor ikke økt grunnbevilgningene. Det gjelder også enkelte forskningsprogrammer.»

Innenfor andre departementer foreslår Frp:

 • Kutte i Nasjonalt senter for e-helseforskning: -40,2 millioner kroner
 • Kutte i Kulturdepartementets forskningsbudsjett og overføring til Forskningsrådet: – 8 millioner kroner
 • Kutte 50% av Utenriksdepartementets forskningsbudsjett: – 38,129 millioner kroner
 • Kutte i basisbevilgning til miljøforskningsinstituttene: -10 millioner
 • Kutte i Olje- og energidepartementets overføring til Forskningsrådet: -50 millioner
 • Øke støtten Forskningsrådets oljeforskning i Demo2000: 50 millioner kroner
 • Les om regjeringens budsjettforslag: