Frykter at Plan S vil ramme internasjonale samarbeid
LUKK

Frykter at Plan S vil ramme internasjonale samarbeid

Av Julia Loge

Publisert 1. oktober 2018 kl. 09:29

Forskningsfinanisører i 11 land krever at forskerne skal publisere i åpne tidsskrifter. UiB-forsker John-Arvid Grytnes frykter at det kan bli vanskeligere å samarbeide med landene som står utenfor.

I april i år publiserte John-Arvid Grytnes en artikkel i Nature om endring i plantemangfoldet på fjelltopper over hele Europa. Han sto ikke alene, om verken forskningen eller publikasjonen. Når alle som drev feltarbeid på de ulike toppene regnes med, ble de 53 forfattere fra 12 land.

– Får vi problemer med å bli med på slike samarbeid eller få med oss forskere fra andre land? undres Grytnes når han leser om Forskningsrådets Plan S som skal sikre åpen publisering av offentlig finansiert forskning fra 2020.

Norges Forskningsråd er med, sammen med det europeiske forskningsrådet og forskningsfinansiører i ti andre land. Men mange land er ikke med, for eksempel Tyskland, som er Norges største samarbeidspartner i europeiske søknader.

Umulig å bli førsteforfatter?

Grytnes frykter at Plan S kan komme til å ekskludere norske forskere fra samarbeid med land som fortsatt kan publisere i lukkede tidsskrift, eller at norske forskere kan bli med, men at de vil være nødt til å si fra seg den prestisjefylte førsteforfatter-posisjonen.

I april-artikkelen er Grytnes andre forfatter, mens en forfatter fra et tysk og et dansk universitet står først. I den neste artikkelen fra prosjektet, er planen at Grytnes står som førsteforfatter. Det kan bli vanskeligere i framtiden, tror han.

– Det vil gå ut over våre muligheter. Andre land vil fortsatt være veldig giret på å få ut i Nature eller Science, og det kan de gjøre ved at vi er medforfattere, men ikke er førsteforfattere.

– Det går litt fort nå

Selv om Grytnes er bekymret for enkelte deler av planen, så støtter han intensjonen.

– Jeg tror dette er veien å gå, men det går litt fort nå, kan ha konsekvenser man ikke har tenkt gjennom.

En artikkel i et prestisjetidsskrift som Nature er «gangbar mynt», ifølge Grytnes. Det gjelder ikke minst for de som er i starten av karrieren, men det er også viktig for etablerte forskere som søker om framtidige forskere.

– Blir vi mindre interessante som samarbeidspartnere for andre nå?  Vi får se, sier Grytnes

– Tyskerne støtter prinsippene i Plan S

Fakta
<
Forskerforum har spurt Forskningsrådet hva de tror vil skje med norsk-tyske samarbeidsprosjekter etter 2020.

– I Tyskland har de lenge vært opptatt av Open Access og de tyske forskningsinstitusjonene har gått til brudd i forhandlingene med en av forlagsgigantene, Elsevier, fordi de ikke er fornøyde med vilkårene om åpen tilgang. Tyskerne støtter prinsippene i Plan S, og jeg er sikker på at det tysk-norske forskningssamarbeidet vil fortsette selv om ikke tyskerne har signert planen. Det tyske forskningsrådet vurderer andre virkemidler for å stimulere til åpen tilgang, svarer Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen i en epost.

Vil norske forskere bli mindre attraktive samarbeidspartnere når de har færre muligheter til å publisere på høyt nivå?

– Så lenge kvaliteten på forskningen er høy og forskningsmiljøene er gode, vil det alltid være mulig å skaffe seg samarbeidspartnere. Vi må ikke se oss blinde på publiseringskanalenes prestisje. Norske forskere vil med andre ord fortsatt kunne publisere forskning av høy kvalitet og gjennom samarbeid vise hvordan de best kan bidra til større prosjekter, svarer Røttingen.

  • Les også: