Bekymret for studenters psykiske helse
Annonse

Bekymret for studenters psykiske helse

Av Jørgen Svarstad

Publisert 5. november 2020

Une Bastholm i MDG frykter en bølge av psykiske plager blant studentene. Nå skal en ekspertgruppe se på saken.

Etter at statsminister Erna Solberg hadde lagt frem de nye koronatiltakene i Stortinget torsdag, stilte representant og partileder for Miljøpartiet De Grønne Une Bastholm spørsmål om studenters psykiske helse.

Hun viste til at en undersøkelse gjort før pandemien sier at en av tre studenter er ensomme.

Annonse

En undersøkelse fra fagforeningen Tekna i juni viser at rundt halvparten sliter med å henge med i studiet, opplever stress i studiehverdagen eller føler seg nedstemt.

–  Til sammen øker dette faren for flere psykiske lidelser blant unge voksne. Flere som ikke orker å fortsette studiene. Flere som ikke klarer å lære, og blir sittende igjen med økt gjeld og uten de kvalifikasjoner de tok opp lån for, sa Bastholm.

Mange universiteter og høyskoler har gitt tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet om at korona har gitt psykiske problemer og dårligere kunnskapsutbytte blant studentene.

– Å sikre god psykisk helse handler ikke bare om mer penger til helsevesenet. Man må også tenke nøye over hvilke tilbud man åpner igjen, og at de unges behov vektes når man skal innføre nye tiltak, sa hun.

Hun spurte statsministeren:

–  Hva gjør regjeringen for å hindre en bølge av psykiske plager nå? I hele befolkningen, men særlig hos de unge voksne og studentene. Hva anbefaler regjeringen til denne gruppen? Særlig for de som er nye studenter og ikke har noe nettverk?

Slik svarte Erna Solberg

Erna Solberg svarte relativt kort på kommentaren og spørsmålet.

Hun sa at regjeringen veldig klart og tydelig har prioritert psykisk helse under pandemien, slik at ventetiden på hjelp faktisk har gått ned.  

–  Jeg er selv mor til to og vet godt hvordan situasjonen er for dem for øyeblikket, sa statsministeren.

Hun fortalte at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er i kontakt med institusjonene om saken.

Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om regjeringens håndteringen av koronapandemien. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

–  Det jobbes i universitets- og høyskolesektoren for å finne fram til de beste tiltakene og sørge for at man fanger opp personer. Og at man lager ting som er smittefaglig riktig, men som likevel gjør at man kan komme tilbake og sørge for at konsekvensene ikke blir for store, sa Solberg i Stortinget.

Setter ned ekspertgruppe

Tidligere på dagen sendte også Kunnskapsdepartementet ut en pressemelding om situasjonen for studentene.

De skriver at for å sikre at studentene får god oppfølging i pandemien, har regjeringen satt ned en ekspertgruppe. Denne skal vurdere og anbefale tiltak spesielt med tanke på studentenes psykiske helse, eksamen og gjennomføring av studiene.

Henrik Asheim. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

–  Jeg er bekymret for studentene. Mye tid alene på hybelen med digital undervisning og et mindre sosialt liv er ikke bra for den psykiske helsen. Smittesituasjonen i samfunnet er alvorlig og vi må leve med strenge smitteverntiltak en god stund til. Derfor mener jeg vi må gjøre enda mer enn vi har gjort nå for å sikre at studentene følges godt opp, har kontakt med hverandre og får gjennomført både studier og eksamen fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.

Ekspertgruppen er ledet av Kunnskapsdepartementet og består av representanter fra Universitets- og høgskolerådet, Fagskolerådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Studentene og samskipnadsrådet skal også være med i arbeidet.

– Vi har hatt faste møter med alle rektorer, studenter og samskipnadene helt siden mars. Her har vi snakket om bekymringer, diskutert regelendringer for å gjøre situasjonen bedre og delt gode erfaringer med hverandre. Det arbeidet ønsker vi nå å forsterke gjennom dette utvalget, sier Asheim. 

Gruppen skal levere sine anbefalinger innen 23. november.

Les også: