Sigbjørn Gjelsvik snur – legger likevel ut rapport
LUKK

Sigbjørn Gjelsvik snur – legger likevel ut rapport

Av NTB

Publisert 24. oktober 2022 kl. 18:35

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er uenig i begrunnelsen kommunalministeren ga da han ikke ville publisere en rapport om fremmed valgpåvirkning.

Oppdatert 25.10 med kommentar fra statsminister Jonas Gahr Støre.

Kommunalministeren har måttet tåle kritikk fra mange hold etter at det forrige uke ble kjent at han ikke ville la innholdet i en forskningsrapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) bli kjent. Rapporten var da allerede offentlig gjort av forskere ved FFI.

Rapporten tok for seg ulike scenarioer om hvordan valgpåvirkning kan skje, og det var Kommunaldepartementet som selv hadde bestilt den. Statsråden mente at funnene kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme, politiske synspunkter.

– Har aldri krevd at FFI ikke skulle publisere

Etter å ha fått sterk kritikk fra opposisjonen på Stortinget, har Gjelsvik nå snudd, skriver Nationen tirsdag.

– Departementet har aldri krevd at rapporten ikke skulle publiseres og har både skriftlig og muntlig sagt til FFI at de står fritt til å offentliggjøre rapporten på sine nettsider selv om den ikke ble lagt ut på regjeringen.no, skriver departementet i en pressemelding. De presiserer at alle som har bedt om innsyn i rapporten, har fått det.

Departementet bekrefter samtidig at forskerne fikk tilsendt tilbakemelding på et utkast. Det gikk på at scenarioene i rapporten blander fiksjon og virkelighet på en måte som «i verste fall kan spore av debatten».

– Departementet uttrykte bekymring for at folk kan tro at dette er faktiske sårbarheter i valggjennomføringen i Norge, heter det.

Forskerne reagerte

Det var Nationen som i forrige uke først skrev om at Gjelsvik holdt rapporten tilbake. Deretter fulgte Forsvarets forskningsinstitutt opp med å gjøre den tilgjengelig på sin nettside. Forskerne reagerte på at rapporten ikke ble publisert. De mente dette brøt med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning, åpenhet og offentlighet.

Gjelsvik hadde lite til overs for utspillet og avfyrte følgende melding via et intervju i Nationen:

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning.

Til Nationen sier nå statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han er uenig i begrunnelsen som ble gitt av Gjelsvik.

– Forskere som skriver scenarioer for å illustrere en mulig påvirkning på Norge skal ha full frihet til å gjøre det. Det er ikke uttrykk for politiske ytringer, sier Støre.

Høyre ba Støre om svar

Gjelsviks begrunnelse sjokkerte også Høyres tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som leverte skriftlige spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om saken.

– Det er ekstremt alvorlig at den statsråden som har ansvar for valggjennomføring og å vurdere risikobildet opp mot norske valg, bare avfeier deler av en rapport hans eget departement selv har bestilt – fordi han ikke liker konklusjonen, sier hun til VG.

Søreide, som nå leder utenriks- og forsvarskomiteen, mener Gjelsviks begrunnelse for ikke å publisere, er «helt oppsiktsvekkende».

Også MDG reagerte sterkt på den manglende publiseringen.

– Det sender et uheldig signal om at vi egentlig ikke trenger forskning og økt innsikt i de farene som rapporten tar opp, sier fungerende partileder Arild Hemstad i MDG i en kommentar til NTB.

Han peker på at utenlandsk påvirkning er blitt avslørt i flere sammenhenger, som brexit og USA-valget, og at verden og alle land opplever at det er økt fare for påvirknings- og etterretningsvirksomhet fra aktører som Russland og Kina.

Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Foto: Stortinget

Venstre: Flytt ansvaret

Statsministeren må vurdere å frata Gjelsvik ansvar for sikkerheten og gjennomføring av valg, mente Venstre. På bakgrunn av det som har skjedd, bør det vurderes å flytte ansvaret til et annet departement og en annen statsråd, sier partiets stortingsrepresentant Grunde Almeland, som leder kulturkomiteen.

Han mener at statsråden åpenbart ikke forstår poenget med uavhengig forskning.

– Rapporten drøfter hvilke konsekvenser ulike scenarioer for påvirkning av norske valg kan ha og hvilket handlingsrom valgmyndighetene har til å forebygge og håndtere dem. Det er vanskelig å ha tiltro til at Gjelsvik tar trusselbildet som valggjennomføringen faktisk står overfor, på alvor, sier Almeland.

Jonas Gahr Støre mener det var riktig av Gjelsvik å lenke til rapporten på regjeringens nettside.

– Kommunal- og distriktsministeren har nå forklart sin håndtering av denne saken i en nettsak på regjeringens sider , som også lenker til rapporten, slik at alle som ønsker, kan lese den. Det mener jeg er riktig og bra, skriver Støre i en epost til Nettavisen mandag kveld.

Les også: