Carl I. Hagen ber om at Røttingen granskes for forskningsfusk
LUKK

Carl I. Hagen ber om at Røttingen granskes for forskningsfusk

Av Julia Loge

Publisert 12. november 2020 kl. 10:09

Carl I. Hagen mener John-Arne Røttingen villeder om funnene i en WHO-studie av korona-medisiner.

Fakta
WHO-studien Solidarity Trial har inkludert fire behandlinger: Remdesivir, Hydroksyklorokin, Lopinavir/ritonavir (Kaletra) og Interferon.

Behandlingene ble sammenlignet i studien med kontrollgrupper, og mer enn 11.000 pasienter på nesten 500 sykehus i de 30 landene som er registrert i studien.

Resultatene fra studien viser at behandlingene ser ut til å ha liten eller ingen effekt på Covid-19-pasienter innlagt på sykehus, med tanke på total dødelighet, igangsetting av respiratorbehandling eller lengden på sykehusoppholdet.

Kilde: Forskningsrådet
Det er i et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at Carl I. Hagen (Frp) langer ut mot John-Arne Røttingen, som er administrerende direktør i Forskningsrådet.

Røttingen har ledet WHOs store, internasjonale studie av legemidler mot Covid-19-sykdom hos pasienter som er lagt inn på sykehus.

Ifølge en lege, Peter Dvergsdal, har Røttingen løyet om funnene i denne studien. «John-Arne Røttingen fusker med konklusjon av forskningsresultater når det gjelder virkningen av medisinen Remdesivir», skriver Dvergsdal til Forskningsrådet og ber om at det opprettes sak om Røttingen.

«Vil statsråden sørge for at så skjer?» spør Hagen.

Studerte de aller sykeste

– Nå vet vi at Remdesivir ikke hjelper på overlevelse, så da kan vi begynne å undersøke andre medisiner, sa Røttingen da NRK presenterte funnene av studien.

Det er slike sitater Dvergsdal reagerer på og som Hagen gjentar til Asheim. Ifølge Dvergsdal slår Røttingen for tydelig fast at Remdesivir ikke virker mot Covid-19.

– Han går ut i media med en annen konklusjon enn det som er resultat av forskningen, og etter mitt syn, så er det fusk. Han uttaler seg generelt og sier at Remdesivir ikke har virkning i det hele tatt, men da underslår han at det bare er en spesiell situasjon de har undersøkt, sier Dvergsdal til Forskerforum.

Dvergsdal mener at siden NRKs dekning er såpass omfattende er det Røttingen som etterlater dette inntrykket, og at det ikke er resultat av spissing og lav presisjon fra NRK.

– Jeg har selv sett Røttingen på TV og hva han selv sier. Røttingen har offentlig sagt at Remdesivir ikke virker. Men hvis man får den de første seks dagene, så virker den, hevder Carl I. Hagen.

Når det gjelder Remdesivir er det skuffende, men entydige og overbevisende, resultater: Remdesivir har ingen effekt på dødelighet hos sykehusinnlagte pasienter med COVID-19-infeksjon, sa sier professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus i Forskningsrådets presentasjon av funnene. Foto: Unsplash

Små studier

Dvergsdal mener derimot at medisinen virker hvis pasientene får den tidlig i sykdomsforløpet, og sier at han har behandlet Covid-19-pasienter med et tilsvarende legemiddel og sett bedring allerede etter to dager.

Ifølge Røttingen er problemet at mens Solidarity Trial-studien han ledet hadde 2750 pasienter som ble behandlet med Remdesivir, så er de andre studiene ikke store nok til å kunne slå fast en effekt.

­– Så langt har vi ikke robust kunnskap som sier at antiviral behandling øker overlevelse for de sykeste pasientene, men det kan hende at behandlingen har viktig effekt tidligere i forløpet. Men for å svare på det trenger vi robuste, kliniske studier, svarer Røttingen til Forskerforum.

«Studien antyder også at de minst rammede pasientene har bedre mulighet til å overleve med Remdesivir, men dette kan også være en tilfeldighet», skriver NRK.

Asheim: ­– Ikke grunnlag

I begrunnelsen for spørsmålet sitt gjengir Carl I. Hagen i stor grad påstandene fra Dvergsdal, før han spør om statsråd Henrik Asheim vil sørge for at det opprettes sak om Røttingen.

Røttingen sier at han er overrasket over at en stortingsrepresentant, altså Carl I. Hagen, går inn i en faglig debatt om kunnskapsgrunnlaget for medisinske behandlinger.

Det opprinnelige kravet fra Dvergsdal er rettet til Norges Forskningsråd, men Asheim svarer at Forskningsrådet ikke har tilknytning til studien Solidarity Trial.

Deretter forklarer Asheim at det er Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) som undersøker mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Henrik Asheim kommer ikke til å opprette noen sak mot John-Arne Røttingen. Foto: Kunnskapsdepartementet

«Det fremkommer av det ovenstående at det verken er mulig eller grunnlag for meg til å opprette sak om Røttingen», avslutter Asheim.

Det svaret er Hagen lite fornøyd med.

– Jeg synes det er helt håpløst! Jeg er meget skuffet, sier Carl I. Hagen til Forskerforum. – Asheim har fått kjennskap til en meget alvorlig klage mot Røttingen, og i stedet for å sette seg grundig inn i saken, så viser han kun til det formelle i en ordinær situasjon, men dette er ikke en vanlig, rutinemessig sak.

– Det er helt merkverdig at han ikke setter seg grundig inn i saken, for hvis det senere viser seg at Røttingen ikke er faglig nok kompetent, så vil det være en skandale, sier Hagen.

  • Les også: