Høgskulen på Vestlandet kan bli Univest
LUKK
Annonse
Annonse

Høgskulen på Vestlandet kan bli Univest

Av Julia Loge

Publisert 9. juni 2023 kl. 13:53

UpV, UVL eller Univest? HVL skal ta stilling til et framtidig kortnavn.

Høgskulen på Vestlandet ligger an til å være klare til å sende universitetssøknaden sin enten sent i 2023 eller tidlig i 2024, og så bli Universitetet på Vestlandet. Neste uke skal høyskolestyret ta stilling til engelsk navn og kortnavn.

Forslagene som ligger på bordet er:

  1. Det engelske navnet til Universitetet på Vestlandet blir: University of Western Norway
  1. Kortnavn og domenenavn for Universitetet på Vestlandet blir: Univest (univest.no)

Kortnavnet skal kunne brukes der det fulle navnet tar for mye plass og i dagligtale, som at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet ofte forkortes til bare UiT.

Univest var også på listen som et av de mest populære forslagene da HVL skulle velge universitetsnavn. Nå har det dukket opp igjen.

Mer moderne enn et akronym

I styrepapirene argumenteres det for at kortnavnet er viktig i profilering av universitetet utad. «Ønsker vi å framstå som et tradisjonelt universitet og spille på nærhet til de eldste institusjonene i sektoren, er det nærliggende å velge et akronym. Ønsker vi å skille oss litt ut fra disse og framstå som mer moderne, bør vi kanskje ikke velge et akronym.»

Aktuelle akronymer er UpV, som er bygget over samme lest som UiB og andre tradisjonelle universitetsforkortelser, eller UVL som bygger videre på HVL. Styrepapirene argumenterer for et nytt navn: «UVL spiller på en nasjonal og tradisjonell sektortradisjon, plasserer oss trygt i mengden av norske universitet og er et «korrekt» akademisk valg. Univest er noe mer moderne, spiller på det fonetiske, er lettere å lese og huske, og vil bidra til at vi lettere skiller oss ut, f.eks. i en opplisting av norske universitet.»

Språkrådet mener navnet kan brukes

«De to forslaga til kortnavn (og domene) har hver sine styrker. UVL er et trygt valg som mange vil assosiere med vårt nåværende kortnavn. Høgskolen har vært tydelig på at vi ønsker å bli et annet universitet enn de tradisjonelle universitetene, med vår innretting mot arbeidsliv og profesjoner. I et slikt perspektiv, er argumentene for å velge nyskapningen Univest gode», er rektor Gunnar Yttris vurdering ifølge sakspapirene.

Språkrådet ser innvendinger mot Univest, og mener at både UVL og UpV er gode forslag, men skriver også at Univest «fell lett i munnen og vil truleg bli mykje brukt».

  • Les også: