Høgskolen i Innlandet innfrir universitetskrav
LUKK

Høgskolen i Innlandet innfrir universitetskrav

Av Julia Loge

Publisert 19. juni 2024 kl. 12:58

Høgskolen i Innlandet innfrir kravene for status som universitet, konkluderer Nokut.

– Dette er en etterlengtet konklusjon og svært gode nyheter. Det betyr mye for Innlandet og for vår videre utvikling som høyere utdanningsinstitusjon. Vi skal ikke bare være et universitet, men et godt universitet som er kjent for faglig kvalitet i våre utdanninger, og et tett samarbeid med omgivelsene våre, sier styreleder Maren Kyllingstad i en pressemelding

Det er en sakkyndig komite i Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i høyere utdanning, som har vurdert høyskolen. De mener HINN «har tatt store steg siden avslaget på den første søknaden om universitetsakkreditering i 2020. Høgskolen har vist en tillitsvekkende og god utvikling, og den har oppnådd mye på kort tid.»

– En stor anerkjennelse

Ifølge komiteen har HINN fått en god balanse mellom forskning og utdanning siden 2020, da en tilsvarende sakkyndig komite ga dem avslag på søknaden fordi de bare innfridde 10 av 13 krav.

I desember 2022 sendte høyskolen en ny universitetssøknad, og Nokut begynte den formelle behandlingen av denne søknaden høsten 2023.

Rektor Peer Jacob Svenkerud er fornøyd med Nokuts rapport og den positive konklusjonen.

– Vi har mottatt en svært gjennomarbeidet og solid rapport fra komiteen. Vi opplever at vi har kommet godt over lista for å bli universitet. Jeg opplever det som en stor anerkjennelse for den jobben vi har gjort for å styrke den faglige kvaliteten vår. Alle ansatte fortjener en stor takk for bidragene de har gitt fram til denne konklusjonen, sier Svenkerud.

Statusløft

HINN skriver at det er flere grunner til at høgskolen har ønsket å bli universitet.

«En slik status vil løfte den faglige aktiviteten ytterligere, åpne for at vi kan tiltrekke oss ytterligere høy faglig kompetanse, gi styrket posisjon i internasjonal konkurranse om forskningsmidler og gjøre oss mer attraktiv som samarbeidspartner og i rekruttering av studenter.»

Universitetsstatus innebærer også at institusjonen får større autonomi og blant annet kan akkreditere egne studietilbud på alle nivåer. 

– Universitetsstatusen har vært vårt viktigste mål helt siden Høgskolene i Hedmark og Lillehammer fusjonerte i 2017. Prosessen fram til målet har også vært viktig. Jeg opplever ikke et krafttak kun for å komme over lista, men en varig styrking av den faglige virksomheten vår, sier Peer Jacob Svenkerud.

Vedtas til høsten

– Nåløyet for akkreditering som universitet er trangt. Vi blir etter alt å dømme den siste høgskolen som blir akkreditert etter det gamle regelverket. Flere andre høgskoler har planer om å søke om universitetsstatus, men deres søknader vil trolig bli behandlet etter et foreslått nytt og forenklet regelverk. 

Rapporten skal formelt behandles av styret i Nokut i september, som fatter den endelige beslutningen om høgskolens universitetsstatus. Det er Kongen i Statsråd som formelt oppretter det nye universitetet.

  • Les også: