Vil gjøre det lettere å bli universitet
LUKK
Annonse
Annonse

Vil gjøre det lettere å bli universitet

Av Asle Olav Rønning

Publisert 21. november 2023 kl. 06:49

Krav om fire doktorgradsprogrammer kan bli fjernet, og veien til universitet blir enklere for «smale» høyskoler.

− Vi vet at det å ha universitetsstatus er en fordel når det gjelder å samarbeide om forskning internasjonalt. Nå får de vitenskapelige høyskolene en mulighet til å oppnå en slik status, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i en pressemelding.

Hun varsler at regjeringen vil lempe betydelig på kravene for å bli universitet. Et utvalg ledet av Ingvild Marheim Larsen la i januar i år fram forslag til nye regler for akkreditering av universiteter.

Regjeringen følger de fleste av forslagene fra utvalget, blant at det ikke lenger skal være nødvendig med fire doktorgradsprogrammer for å bli godkjent som universitet.

Kun én doktorgrad

I stedet kan kravet bli minst en doktorgradsutdanning, som skal dekke vesentlige sider ved institusjonens faglige profil. Da vil det ble enklere for vitenskapelige høgskoler å bli godkjent som universitet.

Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole og Norges idrettshøgskole er tre av de ni vitenskapelige høgskolene.

Vil ha politisk styring

Utvalget som la fram sitt forslag i januar foreslo å overføre ansvaret for å godkjenne universitetssøknader til Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Regjeringen følger ikke utvalget på dette punktet, og vil at det fortsatt skal være et politisk ansvar å opprette nye universiteter.

− Hvordan vi bygger universitets- og høgskolesektoren i norsk høyere utdanning er og skal fortsatt være et politisk spørsmål, mener Borch.

Positivt mottatt

Hun varsler at regjeringen vil sende ut sine forslag på høring i løpet av våren 2024, med sikte på å innføre det nye regelverket fra 1. januar 2025.

Forskerforum snakket med en rekke rektorer i universitets- og høgskolesektoren da Larsen-utvalget la fram sitt forslag. De fleste var positive til forslagene, noe som kan tyde på at regjeringen vil få positive svar i høringsrunden.

  • Les mer: