Høyere utdanning lønner seg ikke for alle
LUKK
Annonse
Annonse

Høyere utdanning lønner seg ikke for alle

Av NTB

Publisert 1. desember 2022 kl. 09:28

Beregninger viser at høyere utdanning lønner seg for mange, men slett ikke alle. I nederste sjikt ligger barnehagelærere, diakoner og tannpleiere.

I en ny analyse undersøker Statistisk sentralbyrå sammenhengen mellom utdanning og samlede inntekter gjennom yrkeskarrieren – en såkalt livsløpsinntekt. Det er stor forskjell på de ulike utdanningene, men grupper med lengre, høyere utdanninger kommer ofte best ut.

Noen høyere utdanninger er mindre lønnsomme enn bare videregående skole, ifølge Unio.

Det gjelder blant andre universitets- og høyskoleutdanninger som diakon, barnehagelærer, ergoterapi, tannpleier, bibliotekutdanninger, pedagogikk, allmennfaglærer, adjunkt, sykepleier og radiograf.

Resultatene i undersøkelsen overrasker ikke Unio-leder Ragnhild Lied.

– Unio har i flere år vært bekymret for rekruttering til utdanningsgruppene som kommer dårligst ut. Mange med disse utdanningene velger å forlate yrket sitt på grunn av lønn, sier Lied til NTB.

Hun påpeker at søkertallene går ned for mange av disse utdanningene, og at rekrutteringen dermed vil forverres ytterligere hvis en ikke setter i verk tiltak.

Les også: