Hvor mye digital undervisning blir det? Hva skjer med eksamen? Her er planene for vårsemesteret.
LUKK
Annonse
Annonse

Hvor mye digital undervisning blir det? Hva skjer med eksamen? Her er planene for vårsemesteret.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. januar 2022 kl. 23:00

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo håper de blir kvitt «meteren» snart.

Forrige uke lettet regjeringen litt på koronatiltakene for landets studenter. Fra å kreve at universiteter og høyskoler måtte tilby mest mulig digital undervisning, anbefaler de nå at de tilrettelegger for mer fysisk undervisning. Nå er det tillat med fysisk undervisning for grupper på 30 i mindre rom. Forelesninger kan gå med 200 til stede. Men kravet om én meters avstand gjelder fortsatt.

Siden oppmykningen har universiteter og høyskoler spikret nye planer for semesteret. Vi har sjekket med noen av de største institusjonene hvordan de ser for seg resten av studieåret.

Universitetet i Oslo: Store studieprogram får mye digitalt

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo synes det er vanskelig å si noe generelt om hvor mye fysisk undervisning det blir hos dem.

– Det kommer til å være noe digital, noe fysisk og noe hybrid undervisning. Jeg kan ikke si så mye mer enn at vi jobber så godt vi kan for å tilby mest mulig fysisk undervisning. Alle faktultetene er veldig opptatt av å se hva de kan få til for å utnytte plassen maksimalt, sier han.

UiO-rektor Svein Stølen er lei av korona nå. – Men det er ikke meg det er synd på. Jeg er i en priviligert situasjon og har fått lov til, og må også være, mye på kontoret. Men det er veldig tydelige tendenser til slitasje. Jeg er bekymret for at studenter skal miste gløden og falle fra, sier han. Foto: UiO

De største forelesningene ved universitetet blir ikke mulig å gjennomføre, og enmetersregelen setter begrensninger. Grensen på 200 studenter i auditorier innebærer i realiteten at utdanninger med mange studenter får hybride eller rene digitale forelesninger. Men for mindre studieprogrammer, innebærer de nye lettelsene mye mer undervisning på campus.

Stølen hadde gjerne sett at de fikk unntak fra «meteren», slik de fikk i fjor sommer.

– Det er viktig for unge mennesker å få komme tilbake til campus å få et godt fysisk tilbud. Vi tenker at universitets- og høyskolesektoren bør få et unntak, sier han.

Hvordan eksamen skal gjennomføres, jobbes det nå med. Men foreløpig satser de på halv kapasitet i deres fysiske eksamenslokaler.

NTNU: Har avlyst alle fysiske eksamener

NTNU kunngjorde forrige uke at de har avgjort å avlyse alle skoleeksamener til våren. Dette for å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte. På slutten av forrige semester måtte de hive seg rundt, etter at regjeringen kom med nye innstramminger. I siste liten bestemte de seg for å endre til hjemmeeksamen for 152 emner.

Hvor mye fysisk undervisning blir det? I en melding til studentene på nettsidene sine skriver universitetet: «NTNU vil så godt det lar seg gjøre følge anbefalingene fra regjeringen om at alle skal få noe fysisk undervisning, men så lenge det er nasjonale restriksjoner kan dette være utfordrende å få gjennomført i praksis for samtlige studenter.»

For de fleste emner blir det denne uken klart hvilke emner som blir fysiske og hvilke som fortsetter som digitale. NTNU understreker også at undervisningsplanene kan bli endret på kort varsel.

Universitetet i Bergen: Planlegger eksamen som normalt

Også UiB vil tilrettelegge for «så mye fysisk undervisning som mulig», opplyser de.

«Fakultetene arbeider nå for at alle studenter får noe fysisk undervisning fremover», opplyser kommunikasjonsavdelingen.

Til Forskerforum har UiB tidligere fortalt at de planlegger at eksamenene ved slutten av semesteret skal gjennomføres som normalt.

Universitetet i Sørøst-Norge: Hovedsakelig digitale eksamener, vil strømme forelesninger

Universitetet ønsker nå studentene tilbake til undervisningsrommene og forelesningene, skriver studiedirektør Vibeke Bredahl i en epost. Samtidig vil de, så langt det lar seg gjøre, strømme forelesningene.

Universitetet vil i hovedsak arrangere digitale eksamener, opplyser hun videre.

«Vi har emner hvor vi mener det ikke er faglig forsvarlig å ha digital hjemmeeksamen, og studentene skal også tilbys varierte eksamensformer. Det vil derfor være et fåtall skriftlige skoleeksamener denne våren», skriver hun.

Universitetet har som mål å opplyse alle studenter om eksamensform i begynnelsen av februar.

Universitetet i Agder: Noen emner blir heldigitale

UiA planlegger mye hybrid – altså både fysisk og digital –  undervisning på grunn av plassmangel.

– Hybrid undervisning er en krevende undervisningsform for både forelesere og studenter, men det er slik vi klarer mest mulig fysisk undervisning for flest mulig, sier viserektor for utdanning Morten Brekke i en melding på UiAs nettsider.  

Noen emner vil fremdeles bare bli gitt digitalt. 

Mot slutten av denne uken regner universitetet med å gå ut med informasjon om hvordan eksamen skal gjennomføres.

Oslomet: Mest fysisk undervisning

6. januar, som altså var før regjeringen kom med de siste lettelsene, opplyste prorektor Silje Bringsrud Fekjær til Forskerforum at de planla rundt 85 prosent fysisk undervisning. Hun opplyste også at de planla fysisk skoleeksamen i rundt en fjerdedel av emnene.

Les også: