Khrono: Lovutvalg foreslår ekstern styreleder for alle universiteter og høyskoler

Av Julia Loge

Publisert 12. februar 2020

Utvalget som kommer med nytt forslag til universitets- og høgskolelov torsdag foreslår krav om at universitetene som har valgt rektor også skal ha ekstern styreleder, ifølge Khrono.

Khrono baserer seg på anonyme kilder når de skriver at lovutvalget vil foreslå ekstern styreleder for alle statlige universiteter og høyskoler. I dag har 11 institusjoner fortsatt valgt rektor, som også er styreleder. De øvrige 10 har ansatt rektor og en ekstern styreleder som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Khrono betegner det nye forslaget som en hybridmodell.

Håper på statsråd-nei

Ifølge Khrono er det imidlertid ikke et samlet utvalg som stiller seg bak forslaget om ekstern styreleder. Så langt Khrono erfarer skal minst to av utvalgets medlemmer ha tatt dissens på dette forslaget, og de skal være fra Universitetet i Oslo og fra Universitetet i Bergen: Professor Dag O. Hessen og jussdekan i Bergen, Karl Harald Søvig. Begge disse universitetene har i dag valgt rektor og styreleder.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, skriver på Facebook at «Valgt eller tilsatt rektor ved universitetene har vært ett betent spørsmål i mange år. Den nye UH-loven lar den ballen ligge, men vil til gjengjeld lovfeste ekstern styreleder. Dette er løsningen på et ikke-eksisterende problem, og vil, gitt dagens forskningspolitiske klima, svekke vår samfunnskritiske og samfunnsbærende rolle, og øke trykket på umiddelbar nytte. Jeg håper statsråden umiddelbart tydeliggjør at institusjonene selv fortsatt skal få bestemme styringsform, og gjennom det sørger for at vi rolig kan debattere resten av den nye UH-loven.»

Lovforslag presenteres i morgen

Universitets- og høyskolelovutvalget har jobbet med en helt ny lovtekst for universiteter og høyskoler siden sommeren 2018. Loven som gjelder i dag ble vedtatt i 2005, men mange av bestemmelsene i den er mye eldre, og i tillegg har det blitt gjort flere endringer i loven siden. Det nye utvalget skal samle dette.

«Målet for utvalgets arbeid er et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte, der dette ikke er fastsatt i annet regelverk», står det i utvalgets mandat.

Utvalget har hatt en rekke innspillsmøter og mottatt skriftlige innspill. På et utvalgsmøte i november 2018 diskuterte de styring og ledelse. Da fikk utvalget høre fire innledninger, hvor tre av innlederne representerer institusjoner med ansatt rektor.

  • Les intervju med utvalgets leder: