Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Kristin Vinje til Høyskolen Kristiania

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. mai 2019

Den tidligere høyrepolitikeren Kristin Vinje melder overgang fra Universitetet i Oslo til Høyskolen Kristiania.

Fra august skal hun lede Høyskolen Kristianias kommende School of Health Sciences.

Vinje blir en av fire dekaner i den nye ledergruppen til rektor Arne H. Krumsvik.

– Kristin Vinje har solid erfaring både som forsker og leder. Hennes bakgrunn fra akademia, næringsliv, offentlig sektor og politikk vil være viktig i arbeidet med å bygge Norges første private universitet, sier Krumsvik i en pressemelding.

Vinje var stortingsrepresentant for Høyre på Stortinget fra 2013 til 2017, der hun satt i Kirke- utdannings og forskningskomiteen.

Siden da har hun vært visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Vinje, som har en doktorgrad i kjemi fra UiO, har også vært forsker ved forskningsinstituttet Sintef, vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet. Hun var også aktiv i etableringen av en egen forskerskole som direktør ved Simula.

Høyskolen Kristiania ambisjoner om å bli Norges første private universitet.

– Jeg ser frem til å bruke mine erfaringer fra ulike steder til å bygge opp en god forskerutdanning innen ulike helsefag ved Høyskolen Kristiania. Det er spennende å være med på å bygge opp kompetanse hos en aktør med klare ambisjoner om å etablere seg som det første private universitetet i Norge, sier Vinje i pressemeldingen.

Vinje starter i den nyopprettede stillingen 1. august. Høyskolen Kristiania omorganiseres i fire nye avdelinger

– Vi skal doble studenttallet fra 10.000 til 20.000, derfor organiserer vi oss for vekst, sier rektor Arne H. Krumsvik.

  • Les også: