Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Kun én av åtte dekaner ved UiO er en kvinne

Av Forskerforum

Publisert 29. september 2017

Likestillingsansvarlig ved Studentparlamentet mener det er et arbeidsmiljøproblem. Rektor Svein Stølen lover tiltak.

Aud Valborg Tønnessen er leder for Teologisk fakultet og den eneste kvinnelige dekanen ved Universitetet i Oslo (UiO), skriver Universitas. Hun mener det er problematisk at kjønnsfordelingen blant dekanene, den øverste lederen på fakultetene, er ujevn.

Færre kvinner høyere oppe

– Da jeg begynte som dekan i 2015, var det to andre kvinner. Jeg merker jo forandringen. Altså samarbeidet med mine dekankollegaer er veldig godt, men det er jo en styrke for Universitetet å ha en ledelse som er balansert kjønnsmessig. Det betyr mye, sier hun, sier hun til studentavisen.

Det er på ledelsesnivå, som dekaner, og i professorstillingene at kvinner utgjør en liten minoritet. Blant studentene derimot, er 3 av 5 kvinner, flere enn halvparten av kvinner tar Ph.d og nesten halvparten av postdoktorer og førsteamanuensiser er kvinner.

Tønnesen forteller til Universitas at UiO og akademia har vært mannsdominert.

– Man kan spørre om det er forhold som har med struktur, kultur og hierarkier å gjøre som gjør det vanskeligere for kvinner å nå igjennom.

Både de enkelte fakultetene og rektoratet ved UiO må jobbe aktivt for å få flere kvinner opp på dekannivå, mener Tønnesen.

Kritiserer likestillingsinnsatsen

Likestillingsansvarlig i Studentparlamentet, Synnøve Kronen Snyen, mener underrepresentasjonen i fakultetsledelsen er et resultat av en svak innsats for likestilling ved universitetet.

– Det er et arbeidsmiljøproblem, sier hun til Universitas.

Snyen peker på at for å bli dekan må man ha professorkompetanse, men kun 30 prosent av professorene ved UiO er kvinner. Hun mener systemet er dårlig tilrettelagt for kvinner, ved å blant annet ha mange midlertidige stillinger og høyt press på å produsere publiseringspoeng.

Rektor på UiO, Svein Stølen, sier at de skulle ha vært flinkere til å få kvinner til å stille.

– Vi lovet i valgkampen å se på tiltak. Og vi har nettopp begynt arbeidet med en ny handlingsplan for likestilling, som kommer i februar, sier han til samme avis.